9.12.2019 - 15.12.2019

Liturgický kalendár

pondelok Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
piatok Sv. Lucie, panny a mučenice
sobota Sv. Jána z Kríža, učiteľa Cirkvi
nedeľa 3. adventná nedeľa

Úmysly sv. omší

pondelok 18:00 Za farníkov
utorok 18:00 + Štefan a Anna
streda 18:00 + Matúš a Dáška
štvrtok 18:00 + Mária a Vilma
piatok 18:00 + Oľga (pohrebná)
sobota 6:00 ZBP pre rodinu a príbuzných
18:00 + Tibor
Nedeľa 8:00 Za farníkov
9:30 ZBP pre starých rodičov Jozefa a Helenu, Gustáva a Máriu
11:00 + Jozef, Monika, Miriam a starí rodičia z oboch strán

V pondelok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, keďže je to prikázaný sviatok, tak sv. omša bude o 18:00.

Advent:
Roráty: Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.
Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery.  Srdečne pozývame.

Vianočné spovedanie: starých a chorých začneme spovedať koncom tohto týždňa a budeme pokračovať aj budúci týždeň. Vianočná sv. spoveď v našej farnosti aj v celom meste bude na 4.advetnú nedeľu.

Nad Božím slovom: páter Ján Bulko pozýva každý pondelok o 18:30 do kláštora k vincentkám na Šindolku k biblickým stretnutiam.

Adventný koncert Tralaškoly: na budúcu nedeľu o 16:00 sa v našom kostole koná adventný koncert žiakov a pedagógov Tralaškoly, ste srdečne pozvaní.

Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra, pozýva veriacich z nitrianskych farností a všetkých ľudí dobrej vôle na tradičný Maltézsky charitatívny punč, ktorý sa bude podávať v dňoch 12. – 15. decembra 2019 (od štvrtku do nedele od 9,00 do 22,00 hod) v Adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre. Vaše dobrovoľné príspevky budú v plnej výške odovzdané na prevádzku Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, patriacemu Nitrianskej diecéznej charite, a ďalšie charitatívne aktivity v prospech chudobných, chorých a trpiacich. Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra Vám už vopred ďakuje za to, že jej pomáhate pomáhať  a teší sa na vás pri stánku s najlepším punčom v celom mestečku.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary vopred  PBZ a požehnaj vás.

Centrum pre rodinu Nitra Vás pozýva 14. a 15. decembra na Vianočný charitatívny jarmok 2019. Bližšie informácie nájdete na plagáte nižšie.