6.12.2020 - 12.12.2020

Liturgický kalendár

 

pondelok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
utorok Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
sobota Panny Márie Guadalupskej
nedeľa 2. Adventná nedeľa 

Úmysly sv. omší

 

utorok 18:00 Za farníkov
streda 18:00 ZBP pre Matúška a Veroniku a rodičov
štvrtok 18:00 + Ivan
piatok 18:00 + Alojz
sobota 06:00 O dar viery a svetlo D. SV. pre Rastislav, Martin a Rastislav
18:00 + Terézia, Július, Helena, Ľudovít, Eva, Mária a Ján
Nedeľa 08:00 + Štefan, Alžbeta, Imrich, Ján, Mária a Ľudovít
09:30 Za farníkov
11:00 + František a Manfréd

Birmovka: Dnes večer bude birmovanecké vysielanie (ikona Živé vysielanie alebo Live).

Modlitbové popoludnie: Charizmatické spoločenstvo sv. Jána Pavla II. zo Zobora pozýva na modlitbové stretnutie Obnovy v Duchu sv., ktoré sa bude konať v nedeľu 6.12. o 16:00 v kostole. Spoločne sa budeme modliť a oslavovať Pána.

Zasvätenie Panne Márii: V utorok po večernej sv. omši, ak bude vhodné počasie, pôjdeme v sviečkovej  procesii k soche Panny Márie do zadnej časti areálu a zasvätíme všetkých nás prítomných ako aj celu farnosť pod jej ochranu.

Adventné aktivity: Roráty: každú sobotu o 6:00 sv. omša za svetla sviec.
Kvalitná sv. spoveď: Vianočná sv. spoveď sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude konať typickým (masovým) spôsobom a tak vás pozývam, aby ste si ju vykonali priebežne počas celého adventu. Neodkladajte ju na posledné dni, nemusíte to potom stihnúť. Budem spovedať celý advent pred každou večernou sv. omšou od 17:00. Tiež v kláštornom kostole na farskej ulici sa spovedá každý pracovný deň od 9:00 do 13:00.
Taška sv. Vincenta: Ako každý rok aj teraz sa chceme podeliť s tými, ktorí majú menej ako ja. A tak, prosím, nájdite doma tašku, naplňte ju najlepšie trvanlivými potravinami, drogériou a prineste do sakristie alebo priamo k sestrám vincentkám na vrátnicu. Tieto milodary budú použité pre najbiednejších.

Na našej farskej stránke si stiahnite v ikone ADVENTNÉ AKTIVITY buď Večernú modlitbu v rodine pri adventnom venci (tiež je pripravená v tlačenej podobe vzadu na stolíku pri dverách) alebo Jesseho strom.

Farská charita: Po výzve z BU, aby vo farnostiach vznikali farské charity, chceme aj v našej farnosti založiť katolícku charitu na farskej úrovni. Jej členovia by vytvorili skupinu, ktorá by sa angažovala v charitatívnych veciach. Záujemcovia, prosím, ohláste sa mi.

Zbierka: Na budúcu nedeľu je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.