5.12.2021 - 11.12.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Mikuláša, biskupa
utorok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
streda Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok
nedeľa 3. Adventná nedeľa – nedeľa Gaudete

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za duše v očistci
streda 18:00 Za farníkov
štvrtok 18:00 + Helena, Michal a rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 06:00 Za farníkov
18:00 + Mária, Ján, Alexander, Imrich a Bohumila
Nedeľa 08:00 + Michal, Marta, Lívia, Cecília a Valérius
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 + František a Jozef

Pandemické opatrenia: Do 9.12. platí zákaz vychádzania a z toho dôvodu nie je dovolené sa zúčastňovať ani verejného slávenia sv. omší. Avšak tí z vás, ktorí máte nahlásený úmysel sv. omše, môžete na ňu prísť, pretože to sa chápe ako individuálna pastoračná služba. 

Streamujeme všetky sv. omše aj rorátne. 

Sv. prijímanie: V pracovných dňoch UTOROK až SOBOTA od 18:30, kedy je v slávení sv. omše úkon sv. prijímania,  môžete prijať sv. prijímanie pred kostolom. V nedeľu od 14:00 do 15:00 v rámci individuálnej pastoračnej služby budeme každých 20 min. (teda o 14:00, 14:20, 14:40 a 15:00) rozdávať pred kostolom sv. prijímanie. 

Sv. spoveď:  V pracovných dňoch UTOROK až SOBOTA od 17:00 do 18:00 a v nedeľu od 14.00 do 15:00 v kostole. 

Dišpenz od nedeľnej sv. omše: Náš diecézny biskup udelil dišpenz od účasti  na sv. omši v nedele a v prikázaný sviatok.

Požehnanie medu: V utorok, na sviatok sv. Ambróza, patróna včelárov, budeme pri sv. omši požehnávať med,  ktorý si môžete priniesť a poukladať pred sv. omšou okolo oltára ako býva v tento deň zvykom, aby ste ho mohli použiť potom na vianočnom stole. Keďže je zákaz vychádzania a mnohí tu neprídete, náš farník, mladý včelár, Ing. Maroš Šabík, tu prinesie veľa medu zo svojej vlastnej produkcie na požehnanie, a keď budete chcieť, tak si ho môžete potom zakúpiť na budúcu nedeľu poobede od 14:00 do 15:00 pred kostolom, keď mnohí prídete na sv. prijímanie. Alebo si pozrite na našej farskej webovej stránke ADVENTNÝ  MED, kde si ho objednáte a on vám ho privezie domov.

Zbierka: Máme tu nový mesiac a tak na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola.  Vopred PBZ za vaše milodary a obety.