4.12.2022 - 10.12.2022

Liturgický kalendár

utorok Sv. Mikuláša, biskupa
streda Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
štvrtok Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok
nedeľa 3. Adventná – gaudete

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Pavel
streda 18:00 + Anna a Štefan
štvrtok 18:00 + Irena (pohrebná)
piatok 18:00 + Ján a rodičia z oboch strán
sobota 18:00 Poďakovanie za 60 r. sviatostného manželstva Ladislav a Judity a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Za dar viery a obrátenia pre syna Jána
11:00 Poďakovanie za 80 r. života Márie a ZBP do ďalších rokov

Advent: Vzadu pri východe si môžete zobrať adventné letáčiky, kde nájde presný postup, ako sa doma modliť pri adventnom venci a tak duchovne prežívať advent vo vašej rodine.

Roráty. V sobotu pozývame na rorátnu sv. omšu za svetla sviec o 6:00. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.

Birmovanci: Dnes je o 17:00 na fare 2. birmovanecké stretnutie.

Sv. Mikuláš: V utorok príde na sv. omšu sv. Mikuláš a tak pozývame všetky deti, aby prišli…

Adventné požehnanie medu: V stredu, na sviatok sv. Ambróza, budeme pri sv. omši požehnávať med, ktorý si môžete priniesť a poukladať pred obetný stôl.

Zasvätenie sa Panne Márii: Vo štvrtok, ak bude pokojné počasie, pôjdeme po sv. omši v sviečkovej procesii k soche Panny Márie, ktorá je za kostolom a spoločne zasvätíme seba, naše rodiny, našu farnosť pod ochranu Nepoškvrnenej. Sviečky máme pripravené, nemusíte si ich nosiť.

Krst: v sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Nahlasovanie starých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi: Do 11.12. nám, prosím,  nahlasujte vašich nevládnych, aby sme ich mohli navštíviť a vyslúžiť sviatosti.

Farská púť do Sv. zeme: 12.5. – 19.5.2023. Cena púte je 850 eur. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na farskom webe. Prihlásiť sa treba do konca adventu.

Charitatívny Maltézsky punč: 8. 12. až 11.12. od 9,00 do 22,00 hod. v Adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí v stánku pri budove starej pošty. Dobrovoľné príspevky za punč budú v plnej výške odovzdané na podporu prevádzky Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, na zabezpečenie hospicovej starostlivosti tým, ktorí končia svoju pozemskú púť…

Adventný koncert Tralaškoly: Na budúcu nedeľu o 16:00 sa v našom kostole uskutoční adventný koncert žiakov a pedagógov Tralaškoly, ste srdečne pozvaní.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: 52 nedieľ – 52 citátov z Biblie, chceme sa ich naučiť naspamäť a vytvoriť si tak pokladnicu Božieho Slova, z ktorej chceme potom žiť. Vzadu na stolíku si môžete zobrať prvé dve adventné nedele a každú nedeľu si môžete zobrať novú  kartičku s citátom. Na farskom webe nájdete aj digitálnu verziu. Len chcem usmerniť, že toto nie je vyložene detská aktivita, je určená mladým a dospelým veriacim.

Zbierka: Na budúcu nedeľu je mesačná zbierka pre potreby  našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.