20.1.2020 - 26.01.2020

Liturgický kalendár

Slávime týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

utorok Sv. Agnesy, panny a mučenice
piatok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
sobota Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
nedeľa 3. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Milan
streda 18:00 + Ján (sv. omša spojená s uctením relikvie sv. Charbela a pomazaním jeho olejom a modlitbami na jeho príhovor. Tak budeme konať každý mesiac vždy 22. dňa v danom mesiaci.)
štvrtok 18:00 ZBP pre rodičov a krstných rodičov
piatok 18:00
sobota 18:00 + Lukáš a Juraj
Nedeľa 8:00 + Jozef
9:30 + Miroslav a rodičia
11:00 Za farníkov

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Ekumenická pobožnosť: v utorok o 18:00 sme pozvaní do kostola Sv. Ducha ku kresťanom evanjelikom na spoločnú modlitbovú pobožnosť, kde budem mať príhovor za nás katolíkov. V piatok sa zasa stretneme v kostole sv. Gorazda na Klokočine o 18:45, kde bude mať príhovor nový evanjelický pán farár, ktorý nastúpil do služby v našom meste po farárovi Ivanovi Eľkovi, ktorý sa stal evanjelickým biskupom.

Nedeľa Božieho Slova: na budúcu nedeľu budeme sláviť po prvý kráť nedeľu Božieho Slova, ako bolo avizované v pastierskom liste našich otcov biskupov z prvej adventnej nedele. Sv. omše budú spojené s intronizáciou Sv. Písma, k liturgickým čítaniam budeme čítať biblické komentáre a tiež sa tento motív odrazí v textoch spoločných modlitieb.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti, za vaše milodary vopred PBZ.

V. letný pobyt pre rozvedených s deťmi: viac informácií nájdete na plagáte.