15.1.2023 - 21.01.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Antona, opáta
sobota Sv. Agnesy, panny a mučenice
nedeľa 3. nedeľa cez rok – Nedeľa Božieho Slova

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Hanku
Streda 18:00 Za milosti, dary D.SV. pre deti a vnúčatá
štvrtok 18:00 + za obete leteckej katastrofy v Hejciach
piatok 18:00
sobota 18:00 ZBP pre celú rodinu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Terézia
11:00 Za dar zdravia, dary D.SV. a ďalšie milosti pre Petra

Birmovanci: Dnes je o 17:00 na fare birmovanecké stretko.

Charizmatický večer: V utorok o 18:45 budú v kostole modlitby chvál.

Krst: V sobotu o 10:30  je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Zapisovanie sobášov na tento rok začalo od utorka po večerných sv. omšiach v sakristii, účasť oboch snúbencov je nutná, nakoľko hneď po zápise je organizačné snúbenecké stretnutie.

Voda života: Pátri verbisti pozývajú 20.-22.1. na biblický víkendový kurz o víne, ktorý sa bude konať na Kalvárii. Bližšie info a prihlasovanie na stránke www.svd.sk

Púť do Izraela: S jednou dvojicou, ktorá sa prihlásila na púť, sa mi nedarí skontaktovať, lebo som si uložil nesprávne číslo na nich a tak ich prosím, ak ste prihlásení a doteraz ste nedostali odo mňa sms alebo mail s ďalšími informáciami, ozvite sa mi.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.1. – 25.1. : Zjednoťme sa v tomto týždni v modlitbách aj na tento  spoločný úmysel.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. “ ( List Efezanom 2, 8-9). Na stolíku pri dverách si ju môžete.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.