3.1.2021 - 09.01.2021

Liturgický kalendár

streda Slávnosť Zjavenia Pána (Traja Králi)
nedeľa Nedeľa Krstu Krista Pána (obnovíme si krstné sľuby, sviece)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za uzdravenie Jozefa a Heleny a ZBP
streda 08:00 Na dobrý úmysel
09:30 Za uzdravenia Tomáška a Božiu pomoc pre rodičov
11:00 Za farníkov
štvrtok 18:00 Na dobrý úmysel
piatok 18:00
sobota 18:00 Za + členov 33. Ružencovej ruže
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Na úmysel biskupa
11:00 ZBP pre členov 33. Ružencovej ruže

Na Troch kráľov sú sv. omše ako v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00. Pri sv. omšiach požehnáme trojkráľovú vodu a tá bude v ten deň od 12:00 do 16:00 v predsieni  kostola, aby ste si ju mohli zobrať v prinesenej malej fľaške. Bude tam veľká nádoba s čapovacím ventilom. Prosím, po vstupe do predsiene nezabudnite použiť dezinfekciu na ruky, ktorá bude pripravená na malom stolíku. Tiež tam budú pripravené texty na požehnanie domu i krieda  na poznačenie vašich dverí, ktoré si môžete zobrať domov a vykonať si rodinnú liturgiu posvätenia vášho príbytku.

Epidemiologické opatrenia: Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre sú zrušené v celom okrese Nitra od 22.12.2020 všetky bohoslužby za účasti verejnosti až do odvolania kvôli zhoršujúcej sa zdravotnej situácii.  Naďalej ostávame v online priestore, teda vysielame všetky sv. omše, tak v týždni, ako aj všetky 3 sv. omše v nedeľu a vo sviatok.

Veľmi pekne prosím o rešpektovanie nielen týchto cirkevných nariadení, ale všetkých nariadení na celoštátnej úrovni. Denne sme svedkami toho, ako je mnoho ľudí nezodpovedných a ohrozuje seba ale i druhých. Dobre viete, v akom stave je situácia v našej nemocnici, lekári a personál je úplne preťažený, chýba tam viac ako 100 sanitárov a nižších zdravotných pracovníkov. Chcem povzbudiť, ak to cítite v srdci, aby ste sa prihlásili ako dobrovoľníci, či už do nemocnice alebo do našej diecéznej charity, kde tiež treba vypomôcť. Ako bolo spomenuté v pastierskom liste na nový rok, práve my veriaci máme byť v prvej línii, keď sa jedná pomoc v dobrých veciach.

Nahlasovanie úmyslov sv. omší: Úmysly na nasledujúci polrok od 1.1. do 30.6.2021 môžete nahlasovať telefonicky na mojom telefóne 0908 770 347 od pondelka do piatku v čase od 16:00 do 17:30. Nastáva pre mnohých zvláštna situácia keďže viacerí túžite byť účastní na sv. omši, ktorú nahlasujete. Pripomeňme si, že venovanie obety sv. omše našim zomrelým ako i živým je pre nich najväčším darom. Sv. omšu obetuje kňaz a my nemusíme byť na nej fyzicky prítomní, ak nám to možnosti neumožňujú.

Pozdrav: Vdp. Ladislav Vrábel, bývalý farár u františkánov,  mi volal k novému roku a kázal mi pozdraviť všetkých zoborčanov. V tomto čase je v DSS v Žakovciach u vdp. Mariána Kuffu.