2.1.2022 - 08.01.2022

Liturgický kalendár

štvrtok Slávnosť Zjavenia Pána (Traja Králi), prikázaný sviatok
nedeľa Nedeľa Krstu Krista Pána (končí sa vianočné obdobie)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Eva, Milan, Jozef
streda 18:00 ZBP pre Annu
štvrtok 08:00 ZBP pre členky 33. Ružencovej ruže
09:30 Za Božiu pomoc a svetlo D. SV. pre Lukáša a Michaelu
11:00 Za farníkov
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Jaroslav, Gregor, súrodenci, rodičia z oboch strán
09:30 + Elizabet a Ivan
11:00 Za Božiu pomoc v chorobe a uzdravenie tela i duše našich rodičov

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána, Troch Kráľov, preto sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv.omšiach budeme posviacať trojkráľovú vodu aj kriedu, ktoré si môžete zobrať domov a urobiť si vo vašich príbytkoch súkromné požehnanie domu. Tiež sme pre vás pripravili domácu pobožnosť požehnania príbytku, aby ste vedeli ako na to, ktorú si môžete zobrať vzadu na stolíku pri dverách. Kvôli pandemickým opatreniam nebudeme bežne navštevovať vaše príbytky s trojkráľovou koledou, ale ktorí by ste z vážnych príčin potrebovali návštevu kňaza spojenú s požehnaním vášho domu, radi prídeme. Ohláste sa telefonicky.

Otvorený kostol k návšteve: Dnes bude kostol otvorený k modlitbe od 14:00 – 16:00. Rovnako   tak aj vo štvrtok na sviatok Zjavenia Pána.

Sv. prijímanie: Dnes od 14:00 do 15:00 budeme v kostole každých 20 min. (teda o 14:00, 14:20, 14:40 a 15:00) rozdávať sv. prijímanie. Rovnako tak aj vo štvrtok na sviatok Zjavenia Pána.

Nahlasovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, teda od 1.1. do 31.7.2022: Svoje úmysly môžete nahlasovať po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347 (nájdete ho aj na farskej stránke) v dňoch od utorka do soboty v čase od 19:15 – 20:00.

Snúbenci: Od utorka 4.1. 2022 po sv.omšiach o 18:00 !!! (neprichádzajte nahlasovať sobáše po doobedných sv. omšiach v nedele ani vo štvrtok na Troch Kráľov)  začína zapisovanie sobášov na rok 2022 v sakristii kostola. Prítomnosť oboch  snúbencov je nutná, nakoľko po zapísaní termínov je hneď v kostole hodinové snúbenecké stretnutie.