6.1.2020 - 12.01.2020

Liturgický kalendár

pondelok Slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný sviatok (Traja Králi)
nedeľa 3. nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

Úmysly sv. omší

pondelok 8:00 ZBP pre Timoteja s rodinou
9:30 Za farníkov
11:00 ZBP pre Emila s rodinou
utorok 18:00 + Zuzana, Otakar a brat Martin
streda 18:00 Za duše v očistci
štvrtok 18:00 + Ivan a rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 18:00 + Matúš a Dáška
Nedeľa 8:00 + Rozália
9:30 Za farníkov
11:00 + Gregor, Jaroslav, Ján, Eva a rodičia z oboch strán

Trojkráľový punč: v pondelok, na Troch kráľov, bude po sv. omšiach pred kostolom malé agapé formou punču a výťažok bude použitý na  rozvoj a podporu misijného projektu farnosti Kyiebe v Ugande. Vopred PBZ.

Trojkráľová voda a krieda: po sv.omšiach na Troch kráľov si môžete zobrať domov posvätenú vodu aj kriedu a urobiť si vo vašich príbytkoch súkromné požehnanie domu.

Zbierka: Sestry vincentky opäť organizujú zbierku Boj proti hladu(13.ročník), ktorá sa v našej farnosti bude konať na budúcu nedeľu. Budú z nej podporené projekty sestier v krajinách Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko. Vopred PBZ.