16.4.2023 - 22.04.2023

Liturgický kalendár

piatok Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
nedeľa 3. veľkonočná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Dezider, Helena a rodičia z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre syna Rastislava a dcéru Ivetku s rodinami
štvrtok 18:00 + Olinka a rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Helena (pohrebná)
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Juraj a starí rodičia z oboch strán
09:30 + Ladislav, Mária a Štefan
11:00 + Július, Justína, Vladimír a starí rodičia z oboch strán

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu: Dnes slávime sviatok Božieho milosrdenstva a preto vás o 15:00 pozývame do kostola na pobožnosť  k Božiemu milosrdenstvu. Za účasť na tejto pobožnosti možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (treba pripojiť zvolanie v modlitbe, napr. Ježišu, dôverujem Ti).

Birmovanci: Dnes nebude o 17:00 na fare birmovanecké stretnutie, ale prekladá sa na budúcu nedeľu.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú biele ako vlna.“ (Izaiáš 1,18). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Poďakovanie:  Dnes sa skončila veľkonočná oktáva. Prežili sme krásny, duchovne bohatý čas aj vďaka obetavosti mnohých z nás. Ďakujem za pomoc pri realizácií veľkonočných obradov pani kostolníčke Veronike Florkovej, Zuzke Benkovej, mnohým ženám, ktoré sú im nápomocné, našim kvetinárkam za krásnu výzdobu, chlapcom miništrantom za pokojnú asistenciu, lektorom za prednes, všetkým našim organistom a kantorom a obom našim spevokolom za obohacujúce doprevádzanie bohoslužieb, rodine Ujlackej za krásnu paškálnu sviecu, ktorú obetovali pre kostol.

Prosba o modlitbu: Z našej farnosti odišli 2 farníci (Anton Ivančík a Ing. Vladimír Piesecký) v rámci šesťčlennej pútnickej skupiny z Nitry na 40 dňovú bicyklovú púť do portugalského Santiaga de Compostella, na ktorej prekonajú viac ako 3000 km. Pamätajme na nich v modlitbách, aby sa šťastne vrátili medzi nás. Môžete ich sledovať v rámci denných reportov na našom farskom FB.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. PBZ vopred všetkým dobrodincom.