15.8.2021 - 21.08.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Štefana Uhorského
piatok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
sobota Sv. Pia X., pápeža
nedeľa 21. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za farníkov
streda 18:00 Bohoslužba slova otca diakona Mikuláša
štvrtok 18:00 + Vojtech, Marta a Anna
piatok 18:00
sobota 18:00 + Anna
Nedeľa 08:00 Poďakovanie Filipa s rodinou Panne Márii za orodovanie a pomoc
11:00 + Filoména a Gabriel

Adorácia pre mladých a mladé rodiny: V utorok o 19:00 bude v kostole adoračný večer. Pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou bude priestor na spoločnú modlitbu, ticho, chválové spevy… Srdečne pozývame najmä mladých ľudí, mladých snúbencov i manželov, hľadajúcich, našich birmovancov…

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok o 15:00 Marcel Andó a Melánia Kováčová, o 16:00 Juraj Fuska a Lukrécia Kandráčová, v sobotu o 14:00 Adrián Nagy a Iveta Kravcová, o 15:00 Marek Krak a Lucia Martonová a o 16:00 Milan Omelina a Martina Kittlerová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Farská charita: V našej farnosti pred časom vznikla Katolícka farská charita. V duchu lásky chceme pomáhať svojim blížnym a sprevádzať ich na ceste viery preukazovaním konkrétnej pomoci. V rámci svojich možností, keďže jej rady tvorí len zopár jednotlivcov, od 1.9.2021 chceme pomáhať starým a osamelým ľuďom, ktorí by potrebovali napr. nakúpiť, vybaviť lieky, odviesť do kostola na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu. Kontaktné čísla sú: 0910 935 014, 0902 960 652.

Duchovná príprava na príchod sv. Otca pápeža Františka: Od pondelka budú v príhovoroch vo sv. omšiach použité myšlienky od pápeža, aby sme sa takto zjednotili a zblížili s tým, na ktorého príchod sa pripravujeme a tešíme. Z Nitry chceme spoločne s ostatnými farnosťami pripraviť niekoľko autobusov do Šaštína, na budúcu nedeľu pripravíme bližšie informácie.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude v našom kostole zbierka pre prenasledovaných kresťanov vo svete, ktorá mala byť na jar ale kostoly boli vtedy pre pandémiu zatvorené. Kresťania kvôli svojej viere patria vo svete k najviac prenasledovaným osobám. Vopred PBZ.