22.8.2021 - 28.08.2021

Liturgický kalendár

utorok Sv. Bartolomeja, apoštola
piatok Sv. Moniky
sobota Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
nedeľa 22. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za farníkov
streda 18:00 ZBP pre rodinu Slížovú
štvrtok 18:00 + Vojtech
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 ZBP pre Michala, Marcelku e s rodinami
11:00 Poďakovanie za 60 r. života a ZBP do ďalších rokov

Charizmatické modlitby: V stredu o 19:00 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste srdečne pozvaní.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v sobotu o 16:00 Peter Pšenko a Beáta Horváthová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Farská charita: V našej farnosti pred časom vznikla Katolícka farská charita. V duchu lásky chceme pomáhať svojim blížnym a sprevádzať ich na ceste viery preukazovaním konkrétnej pomoci. V rámci svojich možností, keďže jej rady tvorí len zopár jednotlivcov, od 1.9.2021 chceme pomáhať starým a osamelým ľuďom, ktorí by potrebovali napr. nakúpiť, vybaviť lieky, odviesť do kostola na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu. Kontaktné čísla sú: 0910 935 014, 0902 960 652.

Duchovná príprava na príchod sv. Otca pápeža Františka: Od pondelka budú v príhovoroch vo sv. omšiach použité myšlienky od pápeža, aby sme sa takto zjednotili a zblížili s tým, na ktorého príchod sa pripravujeme a tešíme.

Spoločná púť do Šaštína za pápežom Františkom: Tí z vás, ktorí by ste chceli ísť autobusmi do Šaštína 15.9., vo štvrtok  26.8. po večernej sv. omši o 18:45 bude v kostole organizačné stretnutie. Cesta je možná len plne zaočkovaným osobám.

Zbierka: Dnes je v našom kostole zbierka pre prenasledovaných kresťanov vo svete, ktorá mala byť na jar, ale kostoly boli vtedy pre pandémiu zatvorené. Kresťania kvôli svojej viere patria vo svete k najviac prenasledovaným osobám. Vopred PBZ.