29.8.2021 - 04.09.2021

Liturgický kalendár

piatok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
nedeľa 23. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Juraj a rodičia
streda 18:00 ZBP pre rodinu
štvrtok 18:00 Za dar viery, múdrosti a Božie požehnanie pre Michaelu a Tomáša
piatok 18:00 + Zlatica
sobota 18:00 + Vojtech, rodičia, brat s manželkou
Nedeľa 08:00 ZBP pre Petra a rodinu Blizniakovú
9:30 ZBP pre rodinu Slížovú
11:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Gabriela, Anitu a Katarínu

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedám hodinu pred sv. omšami, v pondelok od rána spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok navštevujeme našich chorých a nevládnych farníkov po domoch.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v utorok o 15:00 Ladislav Holocsi a Iveta Urbanová, v piatok o 15:00 Norbert Bús a Nikoleta Moravčíková, v sobotu o 16:00 Marek Naňo a Ivana Gajdošová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Spoločná púť do Šaštína za pápežom Františkom: Tí z vás, ktorí by ste chceli ísť autobusmi do Šaštína 15.9., sa môžete ešte prihlásiť po sv. omšiach v sakristii, tak teraz ako aj počas týždňa. Zatiaľ nás je 20. Pozývam tiež mladých ľudí, tiež našich birmovancov… Cesta je možná len plne zaočkovaným osobám.

Detské sv. omše: So začiatkom nového šk. roka obnovujem aj detské sv. omše v nedeľu o 9:30.

Birmovka: Len pripomínam, že po ročnej príprave máme v našej farnosti v sobotu 18.9. o 10:30 birmovku.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už piaty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 5.9.2021 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.