5.9.2021 - 11.09.2021

Liturgický kalendár

utorok Sv. košických mučeníkov Mareka, Melichera a Štefana
streda Sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie
nedeľa 24. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 80 r. života a 59 r. sviatostného manželstva a ZBP do ďalších rokov
streda 18:00 + rodičia a súrodenci z oboch strán
štvrtok 18:00 ZBP pre rodinu
piatok 18:00 + Viliam
sobota 18:00 + Mária a František
Nedeľa 08:00 + Jozef, Mária, Štefan a Mária
09:30 Za farníkov
11:00 + Ján

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok o 15:00 Radovan Hurčík a Denisa Gburová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Spoločná púť do Šaštína za pápežom Františkom: Tí z vás, ktorí by ste chceli ísť autobusmi do Šaštína 15.9., sa môžete ešte prihlásiť po sv. omšiach v sakristii, tak teraz ako aj počas týždňa. Pozývam tiež mladých ľudí, tiež našich birmovancov… Cesta je možná len plne zaočkovaným osobám. Bližšie info o odchode zatelefonujeme osobne.

Detské sv. omše: So začiatkom nového šk. roka obnovujem aj detské sv. omše v nedeľu o 9:30 Máme pre deti opäť pripravené milé slovníčky, pre menšie deti – s nálepkami na každú nedeľu a pre väčšie deti – s interaktívnymi úlohami. Môžete si ich vyzdvihnúť po skončení v sakristii.

Birmovka: Len pripomínam, že po ročnej príprave máme v našej farnosti v sobotu 18.9. o 10:30 birmovku.

Kňazská rekolekcia: Vo štvrtok máme pravidelnú mesačnú kňazskú rekolekciu, zatiaľ sa nekonajú vo farnostiach, ale v kňazskom seminári. Prosím o modlitby za nás kňazov.

Pobožnosť s Pannou Máriou, ktorá rozväzuje uzly: Bratia verbisti z Kalvárie vás pozývajú na starobylú pobožnosť Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Duchovný program sa bude konať vo farskom kostole na Kalvárií vždy 8. v mesiaci (8. septembra, 8. októbra, 8. novembra, 8. decembra). Začína sa o 18:00 hod. pobožnosťou, po
ktorej nasleduje o 19:00 sv. omša a adorácia. Vo svojich modlitbách sa budeme
obracať na Pannu Máriu, ktorá rozväzuje uzly. Na najbližšiu pobožnosť
Vás pozývame budúci týždeň v stredu 8. septembra.