12.9.2021 - 18.09.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
utorok Povýšenie sv. kríža
streda Slávnosť sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
štvrtok Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
nedeľa 25. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 48 r. sviatostného manželstva Jozefa a Beáty  a ZBP pre celú rodinu
streda 08:00 Poďakovanie za 40 r. sviatostného manželstva  a ZBP pre celú rodinu
štvrtok 18:00 + Štefan, Katarína, Vendelín, Peter a Gustáv
piatok 18:00 + Kvetoslava
sobota 18:00 + Vlastislav a Mária
Nedeľa 08:00 + Šarlota, rodičia a súrodenci
09:30 ZBP pre rodinu Slížovú
11:00 Za farníkov

Dnes a nasledujúce dni bude naša krajina hostiť sv. otca pápeža Františka, preto z nariadenia nášho diecézneho biskupa Viliama Judáka dnes o 15.30 budú v našej diecéze zvoniť kostolné zvony, počas troch nasledujúcich dní, budú viať na kostoloch pápežské zástavy a po každej sv. omši budeme spievať pápežskú hymnu. Vyzdobme si aj naše domy a autá pápežskými vlajkami a symbolmi.

V stredu 15.9. bude len ranná sv. omša o 8:00 a povzbudzujeme vás, aby ste pozerali aj prenos sv. omše s pápežom Františkom. Večerná sv. omša v utorok o 18:00 bude vigilná, teda s platnosťou.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v utorok o 15:00 Erik Filo a Lucia Bobulová a v sobotu o 16:00 Dušan Jom a Lenka Mičányová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Spoločná púť do Šaštína za pápežom Františkom: Stretneme sa na námestí pred Artinom v stredu ráno o 3:55, odchod autobusu bude o 4:00.

Detské sv. omše: So začiatkom nového šk. roka obnovujem aj detské sv. omše v nedeľu o 9:30 Máme pre deti opäť pripravené milé slovníčky, pre menšie deti – s nálepkami na každú nedeľu a pre väčšie deti – s interaktívnymi úlohami. Môžete si ich vyzdvihnúť po skončení v sakristii a dnes je aj prvá nálepka.

Birmovka: Len pripomínam, že máme v našej farnosti v sobotu 18.9. o 10:30 birmovku. Nácvik birmovancov bude vo štvrtok a piatok o 18:45 po sv. omšiach a v piatok od 16:00 do 18:00 bude sv. spoveď pre birmovancov a ich rodinných príslušníkov.

Zbierka: Dnes je biskupská zbierka pre kňazský seminár. V mene bohoslovcov a predstavených seminára PBZ. V tomto roku je v seminári vo všetkých ročníkoch 53 bohoslovcov z troch diecéz: nitrianska, žilinská a banskobystrická. Prosím aj o modlitby za chlapcov.

Ekumenická pobožnosť: v sobotu 18.9. o 18:00 v ruinách zoborského kláštora sa bude konať za účastí viacerých kresťanských cirkví, ktoré pôsobia v našom meste ekumenická pobožnosť a potom beseda na tému : Sociálna a materiálna starostlivosť o potreby človeka z pohľadu cirkví pôsobiacich v Nitre. Ste srdečne pozvaní.

Nové pandemické opatrenia od pondelka 13.9.: Keďže náš okres prechádza do oranžovej farby, zvolil som režim „základ“ t.j. pre všetkých. Nakoľko si neviem predstaviť, ako by sme kontrolovali či ste zaočkovaní, otestovaní, po prekonaní covidu. (Mnohí z vás nie ste s týmito pravidlami stotožnení a viem, že ste aj na pani kostolníčku nepríjemní, keď vás upozorní na rúško, či dezinfekciu. Prepáčte mi za napomenutie, ale ja by som od slušných veriacich ľudí  skôr očakával, že je občas poďakujete za túto naozaj nepríjemnú a neľahkú službu, ktorú nezištne pri dverách kostola koná už takmer rok a pol.)

V tomto režime „základ“ platí nasledovné:

Štvrtinová kapacita na sedenie, čo je u nás  40 miest: na stolíku pri vstupe bude vždy pred sv. omšou v košíku 40 lístkov, každý, kto vstúpi, si lístok zoberie až kým sa neminú. Vstup ostatných nechávam na vašu zodpovednosť a uváženie.

Zoznam všetkých účastníkov tak v interiéri ako aj v exteriéri: preto bude tak vonku ako aj vo vnútri pri vstupe stolík s hárkami, kde sa treba zapísať vo forme meno, priezvisko, telefónny kontakt. Aj v tomto prípade nebudeme za nikým z vás behať s hárkami, budú na pripravených a viditeľných stolíkoch a nechávame to na vašu normálnu zodpovednosť.