19.9.2021 - 25.09.2021

Liturgický kalendár

utorok Sviatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
streda Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, patróna nitrianskej katedrály
štvrtok Sv.  pátra Pia z Pietrelciny, kňaza
nedeľa 26. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Matúš, Juraj a rodičia
streda 18:00 + Ján, Jozef, Vojtech a rodičia
štvrtok 18:00 ZBP pre rodinu a príbuzných
piatok 18:00 Poďakovanie za 55 r. sviatostného manželstva Teodora a Anny a ZBP do ďalších rokov
sobota 18:00 + starých rodičov z oboch strán
Nedeľa 08:00 + Tibor a starí rodičia z oboch strán
09:30 Za farníkov
11:00 Za pomoc Ducha Sv. a jeho dary pre vnukov, vnučky počas celého školského roka

Krsty: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok o 16:00 Martin Fajnor a Lucia Tomíková a v sobotu o 16:00 Patrik Moder a Lenka Magyarová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Birmovanci: V piatok  po sv. omši by bolo v kostole postbirmovanecké stretnutie.

Zbierka: Dnes je biskupská zbierka pre kňazský seminár. V mene bohoslovcov a predstavených seminára PBZ. V tomto roku je v seminári vo všetkých ročníkoch 53 bohoslovcov z troch diecéz: nitrianska, žilinská a banskobystrická. Prosím aj o modlitby za chlapcov.

Nové pandemické opatrenia: Keďže náš okres prešiel do oranžovej farby, zatiaľ som zvolil režim „základ“ t.j. pre všetkých. V tomto režime „základ“ platí nasledovné:

Štvrtinová kapacita na sedenie, čo je u nás  40 miest: na stolíku pri vstupe bude vždy pred sv. omšou v košíku 40 lístkov, každý, kto vstúpi, si lístok zoberie až kým sa neminú. Vstup ostatných nechávam na vašu zodpovednosť a uváženie.

Zoznam všetkých účastníkov tak v interiéri ako aj v exteriéri: chcem poprosiť, aby sme zjednodušili a zrýchlili vstup do kostola a nezdržiavali sa zapisovaním, prosím, doma si vypíšte malý lístok s menom, priezviskom, telefónnym číslom a vhoďte ho do pripravenej krabice pri vstupe. Kto by to zabudol urobiť, tak tam bude stolík s hárkom, na ktorý sa zapíšete.

Tiež chcem oznámiť, že v piatok mám spovednú službu v kláštornom kostole na Farskej ulici. (Aby ste neboli niektorí príliš prekvapení ☺.)