30.9.2019 - 06.10.2019

Liturgický kalendár

Začíname ružencový mesiac október. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách. Naučme naše deti a vnúčatá túto silnú modlitbu.

pondelok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
utorok Sv. Terezky z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
streda Sv. anjelov strážcov
piatok Sv. Františka z Assisi
nedeľa 27. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + František
streda 18:00 + Vojtech
štvrtok 18:00 ZBP pre Mariána a jeho rodinu
piatok 18:00 + Milana
sobota 18:00 + Ernest, Anežka, Viliam a Františka
Nedeľa 8:00 Za ružencové spoločenstvo
9:30 + Juraj
11:00 Za farníkov

Prvopiatkový týždeň: pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedáme každý deň od 17.00, v piatok o 17.00 je vyložená Sviatosť Oltárna. V pondelok od rána spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici. V piatok od rána spovedáme po domoch.

Krst: v sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Fatimská: v sobotu o 17:00 bude fatimská pobožnosť pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole: V sobotu o 15:00: Ľubomír Penzeš a Ivana Valentínyova. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí.

Birmovanci: Birmovanci a animátori, stretneme sa v piatok na sv. omši v kostole o 18:00. Po skončení sa presunieme do fary na prvopiatkovú pizzu a spoločne zhodnotíme čas birmovaneckej prípravy a rozhodneme o tom, ako naložíme s birmovaneckou zbierkou.

Poďakovanie: moje veľké ďakujem patrí hlavne animátorom, za pomoc pri príprave birmovancov, ďalej ďakujem za krásnu výzdobu Editke, Ľudke a Jarke, tiež ďakujem pánovi organistovi Jakubovi a pani kostolníčke Veronike, všetkým rodičov za pomoc pri brigáde a hlavne manželom Martinovi a Niké Čaja, že boli manažérskou spojkou medzi mnou a ostatnými rodičmi.

Relikvie sv. Vincenta de Paul: Od stredy 9.10. do piatku 11.10. bude v našom meste putovať po niektorých kostoloch relikviár v životnej veľkosti tohto svätca. Je to vzácna príležitosť získať mnohé milosti. Rozpis si pozrite na výveske pred kostolom.

Ružencová duchovná obnova: Vo farskom kostole na Chrenovej bude dnes o 15:30 duchovná obnova pre členov ružencových bratstiev, počas ktorej prítomných povzbudí Mons. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára. Všetci sú srdečne pozvaní.

Modlitby slobodných: V Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre bude každú nedeľu o 18:00 bývať stretnutie slobodných žien a mužov bez vekového obmedzenia za účelom modlitby za svojich budúcich manželov a manželky. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto nedeľu 29. septembra.  Ste srdečne vítaní!
Po sv. omši vás pozývajú záhradkári na výstavu ovocia a zeleniny vedľa do kultúrneho domu.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ. (Len na birmovnej sv. omši o 11:00: V našej farnosti býva zvykom, že pri birmovke je zbierka, o ktorej potom rozhodnú samotní birmovanci. Už sme prispeli deťom do Afriky, potom sme prispeli deťom do detského domova a raz sme prispeli jednej rodine na operáciu dieťaťa a následnú liečbu. Za vaše milodary vopred PBZ. )