8.10.2018 - 14.10.2018

Liturgický kalendár

nedeľa 28. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 70 r. života s prosbou ZBP pre celú rodinu
streda 18:00 Poďakovanie za 80 r. života Vojtecha a  ZBP pre celú rodinu
štvrtok 18:00 ZBP pre rodinu
piatok 18:00 + Juraj (pohrebná)
sobota 18:00 + Silvester, Elena a Tibor
nedeľa 8:00 + Jozef
9:30 Poďakovanie za 15 r.sviatostného manželstva Dušana a Dášky s prosbou ZBP pre celú rodinu
11:00 + Július, Ladislav, Mária a Štefan

Birmovanci: Na budúcu nedeľu o 17.00 je v kostole birmovanecké stretnutie.

Sobota 13.10.: Ak bude pekné počasie, po večernej sv. omši budeme mať sviečkovú procesiu okolo kostola k soche Panne Márii. Prosím, prineste si sviečky.

Celodenná farská adorácia: Druhá októbrová nedeľa, 14.10., je deň, kedy má naša farnosť celodennú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, preto vás pozývam, aby ste si našli čas a prišli sa pomodliť do kostola pred Sviatostného Ježiša. Adorácia začne po rannej sv. omši a skončí o 17.00. O 15.00 bude modlitba Korunky a o 16.30 modlitba sv. ruženca. Zapíšte sa na zoznam pri stolíku pri dverách na adoračné služby, aby bol vždy niekto v kostole. Na modlitbu sv. ruženca pozývame aj birmovancov, keďže potom o 17.00 majú svoje stretnutie.

Biblický kurz k porozumeniu Sv. Písma: Každý pondelok o 18.30 v kláštore sestier Vincentiek.

Nová farská webová stránka: od 1.10. naša farnosť má novú webstránku www.nitra. zobor.nrb.sk, (nrb – ako nitrianske biskupstvo ), nakoľko stará už nedokázala funkčne plniť svoju úlohu. Zároveň ďakujem bývalému webmastrovi Peťovi Kečkéšovi za dlhoročnú spoluprácu a vítam v tíme Adama Šabíka ako nového správcu nášho webu.

Podpora misií: vzadu na stolíku sú misijné kalendáre a knihy, ktoré vydávajú pátri verbisti – misionári a zakúpením kníh a kalendárov môžete tak podporiť misie vo svete. PBZ.

Podpora stavby fary: Jedna rodinka z našej farnosti vymyslela pekný projekt. Nafotili náš kostol a jeho okolie, zamerali sa na mnohé detaily a dali vyrobiť magnetky, ktoré sú dnes u mnohých ľudí populárne. Mnohí ich zbierajú alebo podarujú priateľom. A tak benefičnou kúpou týchto magnetiek, môžete podporiť stavebné práce na našej fare. Odporúčaná cena magnetky je 3 eurá a viac ☺. Veľmi pekne ďakujem za nápad i realizáciu. A vám PBZ za podporu.

Farská púť do Mexika, ku guadallupskej Panne Márii: Kto chce ísť na púť do Mexika, treba sa nahlásiť v sakristii do 21.10., aby sme vedeli, či sa pôjde. Zatiaľ je nás 9. Aj potom sa bude možné prihlásiť, ale musí nás byť na začiatok tak okolo 20.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná (októbrová) zbierka na dostavbu fary a pastoračného centra. Vopred PBZ. Septembrová zbierka vyniesla 935 eur vo farskom kostole a 232 na Šindolke.