7.10.2019 - 13.10.2019

Liturgický kalendár

Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách. Naučme naše deti a vnúčatá túto silnú modlitbu.

pondelok Ružencovej Panny Márie
piatok Sv. Jána XXIII., pápeža
nedeľa 28. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu
streda 18:00 + Ondrej, Mária a Margita
štvrtok 18:00 + Matúš a Dáška
piatok 18:00
sobota 18:00 + Anton a rodičia z oboch strán
Nedeľa 8:00 + Jozef, Štefan, Koloman, Alžbeta, Mária
9:30 Za farníkov
11:00 + Anna, Vendelín a rodičia

Celodenná farská adorácia: Druhá októbrová nedeľa, 13.10., je deň, kedy má naša farnosť celodennú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, preto vás pozývam, aby ste si našli čas a prišli sa pomodliť do kostola pred Sviatostného Ježiša. Adorácia začne po rannej sv. omši a skončí o 17.00 sviatostným požehnaním. O 15.00 bude modlitba Korunky a o 16.30 modlitba sv. ruženca. Zapíšte sa na zoznam pri stolíku pri dverách na adoračné služby, aby bol vždy niekto v kostole. Na modlitbu Korunky alebo sv. ruženca pozývame aj deti, birmovancov, mladých…

Rekolekcie: vo štvrtok na Kalvárii bude októbrová kňazská rekolekcia, o 9:00 začíname adoráciou a o 9:30 pokračujeme sv. omšou v kostole na Kalvárii. Ste srdečne pozvaní medzi  nás.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole: V sobotu o 15:00: Tomáš Krivošík a Alexandra Andocsová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí.

Birmovanci: Birmovanci a animátori v piatok na fare zrátali zbierku, ktorá bola počas birmovky (703 eur) a rozhodli hlasovaním o podpore 350 eur pre jednu rodinku, ktorej sa narodilo ťažko poškodené dieťatko, ktoré potrebuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Druhá časť sumy 350 eur podľa hlasovania pôjde na podporu hospicu sv. Bernadetky v brezovom háji, aby zomierajúci v poslednom štádiu svojho života boli sprevádzaní paliatívnou starostlivosťou. Zvyšné 3 eurá poputujú do farského zvončeka.  PBZ.

Relikvie sv. Vincenta de Paul: V stredu u vincetniek takmer celý deň a vo štvrtok u ružových sestier doobeda bude mať naša farnosť relikvie sv. Vincenta. Je to vzácna príležitosť vyprosiť si od tohto velikána kresťanskej lásky mnohé milosti, ktoré potrebujeme. Rozpis programu si pozrite na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Modlitby slobodných: V Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre bude každú nedeľu o 18:00 bývať stretnutie slobodných žien a mužov bez vekového obmedzenia za účelom modlitby za svojich budúcich manželov a manželky. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto nedeľu 29. septembra.  Ste srdečne vítaní!

Katarínska zábava: Farský spevokol organizuje aj tento rok farskú katarínsku zábavu, ktorá bude v piatok 29.11. v kultúrnom centre. Bližšie info postupne vo farských oznamoch.

Zbierka:  Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.