10.10.2021 - 16.10.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Jána XXIII., pápeža
piatok Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi
nedeľa 29. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jaroslav, Anton a rodičia
streda 18:00 + Mária, Ondrej a Margita
štvrtok 18:00 + Rozália
piatok 18:00 + Kristína
sobota 18:00 + Ján, Albína, Jozef a Albína
Nedeľa 08:00 Za členov ružencového spoločenstva Zobor
09:30 Za farníkov
11:00 + Mikuláš, Vincent, Mária, Florián a Miroslav

Ohlášky: V sobotu o 16:00 chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole Adrián Zagatti a Diana Urbanová. Pomodlime sa za nich, nech ich Pán požehnáva.

Pandemické opatrenia:

V pracovných dňoch, v sobotu, nedeľa 8:00 a 9:30 režim „OTP“. O 11:00 režim „PLNE ZAOČKOVANÍ“. Prosím, aby ste prichádzali celé rodiny aj s deťmi. Pokiaľ deti aj keď nie sú zaočkované, no chodia do školy, prosím, prinášajte ich aj na sv. omšu. Viem, že je to náročné, ale nebojte sa, budeme hľadať najlepší spôsob.  Samozrejme to  budeme priebežne vyhodnocovať.

Pri plne zaočkovaných je možnosť obsadiť kostol bez obmedzenia.  OTP – štvrtinová kapacita na sedenie, čo je u nás  40 miest: na stolíku pri vstupe bude vždy pred sv. omšou v košíku 40 lístkov, každý, kto vstúpi, si lístok zoberie až kým sa neminú. V oboch režimoch zoznam všetkých účastníkov tak v interiéri ako aj v exteriéri.

Spôsob prijímania Eucharistie: Chcem poprosiť, aby najskôr prichádzali tí, ktoré chcú prijať sv. prijímanie do ruky a po nich tí, ktorí prijímate do úst. Nakoľko ste ma na to viacerí upozornili, aby sme tak dodržiavali opatrenia.

Pozvánka stať sa členom nitrianskeho Centra pre rodinu: Tým z vás, ktorým záleží na dobre, ktorým je rodina, a chceli by ste sa aktívne angažovať v tejto oblasti, tak si pozrite web centrumprerodinu.sk alebo si zoberte na stolíku ich výročnú správu, aby ste sa aj takto mohli hlbšie ponoriť do problematiky a urobiť si obraz. Povzbudzujeme…

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a našej farnosti. Vopred PBZ všetkým dobrodincom.

Modlitbová reťaz Zapojte sa do modlitbovej reťaze za záchranu počatých detí, ktorá sa uskutoční 16.10. – 17.10. tam, kde sa práve nachádzate – doma, počas prechádzky v prírode, cestou do práce, a pomôžte svojimi modlitbami tým, ktorí to najviac potrebujú.
AKO NA TO?
✅ Zvoľte si 1 alebo viac hodín, počas ktorých sa budete modliť, a zapíšte sa na 👉 bit.ly/retaz 👈
✅ Ak je na vami vybranú hodinu už niekto zapísaný, nevadí – stačí dať za jeho meno čiarku a zapísať sa hneď vedľa.