9.10.2022 - 15.10.2022

Liturgický kalendár

utorok Sv. Ján XXIII., pápež
sobota Sv. Terézie Avilskej, panny a učiteľky Cirkvi
nedeľa 29. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Annu
streda 18:00 + Ján, Jozef, Vojtech a rodičia
štvrtok 18:00
piatok 18:00 + Ján, Júlia, Margita a rodičia z oboch strán
sobota 18:00 + Sidónia, Anton, Imrich, Alžbeta
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Jozef a Ľudovít
11:00 + Ján, rodičia a starí rodičia

Zápis birmovancov (žiaci 9. ročníkov a starší): 23.10. o 14:00 sa v kostole bude konať zápis birmovancov bývajúcich v zoborskej farnosti. Prihlášku si môžete zobrať vzadu na stolíku pri dverách alebo stiahnuť na našej farskej web stránke. Je potrebné ju vypísať, dať potvrdiť v škole a na farskom úrade krstu a tiež si osvojiť vyžadované náboženské vedomosti k zápisu.

Doplnenie sviatostí: Ak vám chýbajú niektoré sviatosti (sv. prijímanie, birmovka), alebo vôbec nie ste ani pokrstený a chceli by ste sa stať kresťanmi, ohláste sa osobne alebo telefonicky, príp. mailom do 16.10.

KatRande: 10.10. o 18:00 v misijnom dome na Kalvárii – veľmi povzbudzujeme slobodných, ktorí vo viere hľadajú životného partnera na zoznamovací večer – speed dating katRande. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Kurz Samuel: kurz duchovného rozlišovania – ak túžiš spoznať svoje miesto vo svete, svoje životné povolanie a poslanie, ste pozvaní. Bližšie info na výveske.

Veľká vec: Naďa Petrík, naša katechumenka, ktorá sa viac ako 2 roky pripravuje na vstup do katolíckej cirkvi, sa  v sobotu 15.10. prijatím sviatostí kresťanskej iniciácie stane kresťankou katolíčkou. Udeje sa tak v našom kostole za účastí jej rodiny, asistencie a zástupcov farníkov. Prosím, aby sme ju v tomto bezprostrednom čase sprevádzali našimi dennými modlitbami.

Zbierka: Dnes je mesačná (októbrová) zbierka pre potreby nášho kostola, PBZ všetkým naším dobrodincom.