15.10.2018 - 21.10.2018

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
streda Sv. Ignác Antiochijsky, biskup a mučeník
štvrtok Sv. Lukáš, evanjelista, sviatok
nedeľa 29. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 80 r. života s prosbou ZBP pre mamičku
streda 18:00 + Teodor, Helena, Tibor a Zdislav
štvrtok 18:00 + Ján
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ján, Mária, Ľudovít, Štefan, Alžbeta a Imrich
nedeľa 8:00 Poďakovanie za 38r. sviatostného manželstva Tibora  a Jarky s prosbou ZBP pre celú rodinu
9:30 + Emília, Štefánia, Jozef, Tomáš a rodičia
11:00 Za farnosť

Birmovanci: Dnes o 17.00 je v kostole birmovanecké stretnutie.

Celodenná farská adorácia: Dnes má naša farnosť celodennú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, preto vás pozývam, aby ste si našli čas a prišli sa pomodliť do kostola pred Sviatostného Ježiša. Adorácia skončí o 17.00, kedy bude sviatostné požehnanie celej farnosti. O 15.00 bude modlitba Korunky a o 16.30 modlitba sv. ruženca.

Biblický kurz k porozumeniu Sv. Písma: Každý pondelok o 18.30 v kláštore sestier Vincentiek.

Krst: v sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v sobotu prijať:
14.00: Dominik Adamička a Regina Kurčová.
15.00: Martin Vraník a Denisa Belániová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha v ich spoločnom živote.

Podpora misií: vzadu na stolíku sú misijné kalendáre a knihy, ktoré vydávajú pátri verbisti – misionári a zakúpením kníh a kalendárov môžete tak podporiť misie vo svete. PBZ.

Podpora stavby fary: Jedna rodinka z našej farnosti vymyslela pekný projekt. Nafotili náš kostol a jeho okolie, zamerali sa na mnohé detaily a dali vyrobiť magnetky, ktoré sú dnes u mnohých ľudí populárne. Mnohí ich zbierajú alebo podarujú priateľom. A tak benefičnou kúpou týchto magnetiek, môžete podporiť stavebné práce na našej fare. Odporúčaná cena magnetky je 3 eurá a viac ☺. Veľmi pekne ďakujem za nápad i realizáciu. A vám PBZ za podporu.

Farská púť do Mexika, ku guadallupskej Panne Márii: Kto chce ísť na púť do Mexika, treba sa nahlásiť v sakristii do 21.10., teraz nás je 18.

Zbierka: na budúcu nedeľu je celonárodná misijná zbierka. V mene misionárov PBZ.