14.10.2019 - 20.10.2019

Liturgický kalendár

utorok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
piatok Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
nedeľa 29. cez rok – misijná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu Pavlovičovú
streda 18:00 + Teodor, Helena, Tibor a Zdislav
štvrtok 18:00 ZBP a ochranu pre celú rodinu Viliama, Máriu a Kvetoslavu
piatok 18:00 + Ján a Margita
sobota 18:00 + Margita, Anton, Teodor, Alexander, Eleonóra a Helena
Nedeľa 8:00 Poďakovanie za 83 r. života Júlie a prosba o ZBP
9:30 Za farníkov
11:00 + Viktor

Celodenná farská adorácia: Dnes má naša farnosť celodennú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, preto vás pozývam, aby ste si našli čas a prišli sa pomodliť do kostola pred Sviatostného Ježiša. Adorácia začne po rannej sv. omši a skončí o 17.00 sviatostným požehnaním. O 15.00 bude modlitba Korunky a o 16.30 modlitba sv. ruženca.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole: V piatok o 15:00: Peter Škorec a Lujza Semanová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

UPC:  Každý utorok o 20:00 v priestoroch UPC na Dolnozoborskej ulici prebieha formačný kurz Poznaj Krista pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať našu vieru. Tento utorok príde prednášať Patrik Maturkanič na tému Poznaj Kristovu cirkev. Ste pozvaní.

Pozvanie na Kalváriu na misijnú nedeľu: na budúcu nedeľu vás srdečne pátri misionári pozývajú na Kalváriu, je tam pre vás pripravená misionárska sv. omša, detské a rodinné súťaže s atraktívnymi cenami, premietanie misijného filmu i beseda. Bližší program na výveske pred kostolom.

Zbierka:  Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Vopred PBZ.

Coffeeday: Po sv. omšiach sa nerozutekajte domov, nakoľko vonku vás čaká kávička. Dnes máme misijný coffeeday. Kúpou kávičky za dobrovoľný príspevok podporíme farnosť Kiyebe v Ugande. Kto si nezobral peniaze, nevadí, dajte si kávičku a peniaze dáte nabudúce do misijnej zbierky.