17.10.2021 - 23.10.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Lukáša, evanjelistu
piatok Sv. Jána Pavla II., pápeža
 nedeľa 30. cez rok (Misijná nedeľa)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Veronika
streda 18:00 + Helena, Teodor, Tibor a Zdislav
štvrtok 18:00 ZBP pre Kristínu a jej rodinu
piatok 18:00 + Jozef (Moder)
sobota 18:00 + Martin, Milan, Brigita a rodičia z oboch strán
Nedeľa 08:00 ZBP pre Ivetku s rodinou
09:30 Za farníkov
11:00 Poďakovanie za 80 r. života Anny a ZBP do ďalších rokov

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: V sobotu o 14:00 chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole Dávid Štompf a Kornélia Fülöpová. Pomodlime sa za nich, nech ich Pán požehnáva.

Slávnostné začatie synody v našej diecéze: Z podnetu Svätého Otca Františka, ktorý začne synodálnu cestu v nedeľu 10. Októbra, sa má tento proces vykonať aj v každej miestnej cirkvi 17. októbra 2021. V našej diecéze sa začne nasledovným programom, na ktorý Vás pozývame:
V nedeľu 17.októbra o 16:00 – stretnutie veriacich, kňazov, o. biskupa pri kríži pred Kostolom sv. Petra a Pavla – Františkáni (Horné mesto), potom  procesia na hrad a následne slávnostné vešpery v gotickej priekope na Nitrianskom hrade (v prípade nepriaznivého počasia v katedrále). Srdečne pozývame.

Charitatívna zbierka ponožiek a topánok: V spolupráci s Diecéznou charitou vyhlasujeme zbierku ponožiek a pánskych topánok pre chudobných a sociálne odkázaných. Zbierame ponožky detské, dámske aj pánske všetkých veľkostí a pánske topánky na bežné nosenie, nie k obleku. Ako sa zapojiť? Prineste čisté nové alebo zánovné (nederavé) ponožky alebo vyčistené pánske topánky  a vložte ich do pripravenej škatule v zadnej časti kostola. Ponožky a topánky zbierame do konca októbra. Vopred Pán Boh zaplať.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka určená na misie. Vopred PBZ všetkým dobrodincom.