21.10.2019 - 27.10.2019

Liturgický kalendár

utorok Sv. Jána Pavla II, pápeža
nedeľa 30. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za obrátenie a Božie požehnanie pre Mateja
streda 18:00 Za dar viery pre Moniku
štvrtok 18:00 Za Božie požehnanie a pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá
piatok 18:00
sobota 18:00 + Mária, Jozef , Miroslav a ich rodičia
Nedeľa 8:00 + Augusta, Vladimír a Augusta a rodiny z oboch strán
9:30 Za farníkov
11:00 Poďakovanie za 19 rokov manželstva Emila a Darinky a prosba ZBP pre celú rodinu

UPC: Každý utorok o 20:00 v priestoroch UPC na Dolnozoborskej ulici prebieha formačný kurz Poznaj Krista pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať našu vieru. Tento utorok príde prednášať jeden z našich najlepších biblistov,  František Trstenský, na tému Poznaj Kristovu matku. Ste pozvaní.

Pozvanie na Kalváriu na misijnú nedeľu: dnes vás srdečne pátri misionári pozývajú na Kalváriu, je tam pre vás pripravená misionárska sv. omša, detské a rodinné súťaže s atraktívnymi cenami, premietanie misijného filmu i beseda. Bližší program na výveske pred kostolom.

Pozvánka darovať krv: Zoborská ZŠ kráľa Svätopluka pozýva v stredu 23.10. od 8:00 do 11:00 do areálu školy darovať krv. Je to vzácna možnosť prispieť k záchrane života ľudí. Nečakajme do chvíle, až keď to budeme potrebovať my alebo naši blízki. Srdečne povzbudzujeme!

Zbierka: Dnes je zbierka na misie. V mene všetkých misionárov i tých, ku ktorým sú poslaní, srdečne PBZ. Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť misijné kalendáre (na stenu aj knižné)od pátrov verbistov na podporu misií vo svete.