16.12.2019 - 22.12.2019

Liturgický kalendár

nedeľa 4. Adventná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu
streda 18:00 + Margita a Tibor
štvrtok 18:00 ZBP pre Jozefa a celú rodinu
piatok 18:00
sobota 6:00 ZBP pre rodinu Slávikovú
18:00 + Július a Terézia, Helena a Ľudovít, Eva, Mária a Ján
Nedeľa 8:00 + starí rodičia
9:30 Za farníkov
11:00 + Pavol, Mária, Július a Vladimír

Advent:
Roráty: Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.
Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery.  Srdečne pozývame.

Vianočné spovedanie: v spovedaní starých a chorých budeme pokračovať tento týždeň.

Vianočná sv. spoveď: Na budúcu nedeľu 22.12. bude v našej farnosti vianočná sv. spoveď a tak vás všetkých srdečne pozývame pripraviť aj takýmto dôležitým spôsobom cestu Pánovi do nášho srdca. Spovedáme od 15.00 do 17.00 vo farskom kostole. Približne v tomto čase sa spovedá aj vo všetkých mestských kostoloch okrem katedrály. Budeme spovedať 4 kňazi.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: od utorka 17.12.2019 po sv. omšiach si v sakristii môžete nahlasovať úmysly na nasledujúci polrok od 1.1. do 30.6.2019.

Nad Božím slovom: páter Ján Bulko pozýva každý pondelok o 18:30 do kláštora k vincentkám na Šindolku k biblickým stretnutiam.

Adventný koncert Tralaškoly: dnes o 16:00 sa v našom kostole koná adventný koncert žiakov a pedagógov Tralaškoly, ste srdečne pozvaní.

Betlehemské svetlo: na štedrý deň, na rannú sv. omšu o 7:30 prinesú skauti do nášho kostola betlehemské svetlo, ktoré si budete potom môcť odpáliť domov.

Sv.omša ku cti sv. Charbela spojená s uctením jeho relikvie a pomazaním olejom bude vo 4. Adventnú nedeľu o 10:00  v kostole sv. Petra a Pavla (u františkákov) a bude ju celebrovať náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák.  Ste pozvaní.

Drahí veriaci mesta Nitry. Dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na pripravovaných mestských misiách, ktoré sa budú v našom meste konať znova po siedmych rokoch,  v dňoch od 21.3-29.3. 2020. V nádeji, že aj tohoročné misie prinesú duchovné oživenie našich farských spoločenstiev, chceme upriamiť pozornosť na „prameň a vrchol“ celého nášho kresťanského života – na Eucharistiu. Takto sa zároveň chceme  spojiť s celou Cirkvou, ktorá v roku 2020 bude sláviť Eucharistický kongres v Budapešti. Bohatý program misií, ktorý v jednotlivých farnostiach budú zabezpečovať misijné tímy, budú zajedno v hlavnej myšlienke: „Aby slávenie Eucharistie sa stalo prameňom postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru“. Záver misií bude patriť mladým z celej Nitrianskej diecézy, ktorí sa stretnú na druhom ročníku podujatia P.S. Nitra 2020 – Pretvárame svet. Podrobný program misií  bude zverejnený na webovej stránke http://www.biskupstvo-nitra.sk/ a na stránke http://www.psnitra.sk/.