13.12.2020 - 19.12.2020

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
nedeľa 4. Adventná nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Tibor
streda 18:00 + Rozália
štvrtok 18:00 + Helena, Štefan a starí rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Michal
sobota 06:00 Za farníkov
18:00 + Jozef, Mária, Marta, Milan, Jozef, Katarína
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Milan
11:00 + Tibor a Margita

Birmovka: Dnes večer o 18:00 bude birmovanecké vysielanie (ikona Živé vysielanie alebo Live).

Roráty: v sobotu o 6:00 sv. omša za svetla sviec.

Vianočná sv. spoveď: Vianočná sv. spoveď sa nebude konať ako po iné roky z dôvodu anticovidových oparení, t.j. nebudeme spovedať v nedeľu 4 kňazi. Budem spovedať pred každou večernou sv. omšou od 17:00 a príde mi na pomoc ešte jeden kňaz.

Usmernenia k sv. spovedi: Prosím, spovedajte sa pripravení a stručne, pomenujte hriech, ak treba pridajte krátke vysvetlenie okolností. Pozerajme sa aj v rade za seba, koľko tam čaká ľudí, aby sme umožnili sv. spoveď všetkým.  Počas prvých dvoch adventných týždňov, ste takmer neprichádzali na sv. spoveď,  prosím, neodkladajte ju na posledné dni, nemusíte to potom stihnúť. Tiež v kláštornom kostole na farskej ulici sa spovedá každý pracovný deň od 9:00 do 13:00.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.