12.12.2021 - 18.12.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Lucie, panny a mučenice
utorok Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
nedeľa 4. Adventná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Tibor
streda 18:00 + Ján
štvrtok 18:00 + Július, Jolana, Ivan a Pavol
piatok 18:00 + Gustáv
sobota 06:00 Za farníkov
18:00 + Margita, Anton, Eleonóra, Teodor a Helena
Nedeľa 08:00 + Ján a rodičia
09:30 ZBP pre manželku
11:00 + Ervín a Anna

Pandemické opatrenia: Od 10.12. je povolená účasť 30 ľudí v kostole v režime OP. 

Sv. prijímanie: Tí, ktorí sa do kostola nevojdete alebo ste hatení režimom OP, môžete pristúpiť k sv. prijímaniu v závere každej sv. omše, tak v týždni ako aj v nedele.  Dnes od 14:00 do 15:00 v rámci individuálnej pastoračnej služby budeme každých 20 min. (teda o 14:00, 14:20, 14:40 a 15:00) rozdávať v kostole a pred kostolom sv. prijímanie. 

Sv. spoveď:  V pracovných dňoch UTOROK až SOBOTA od 17:00 do 18:00 a ešte aj dnes v nedeľu od 14.00 do 15:00 v kostole. 

Vianočná sv. spoveď: Na budúcu nedeľu budeme od 15:00 do 17:00 k dispozícii 4 kňazi k sv. spovedi. Sv. prijímanie počas tohto času nebudeme rozdávať, aby ste sa nezdržiavali v kostole. Prosíme, aby ste sa dôsledne pripravili na sv. spoveď, taktiež, aby ste sa vyznávali z vašich hriechov stručne, vecne, aby vaša spoveď trvala krátko a aby sa tak každý mohol vyspovedať.  K podstate spovede patrí stručné, vecné vyznanie hriechov a úprimná ľútosť, vďaka čomu človek získava odpustenie od Pána. 

Dišpenz od nedeľnej sv. omše: Náš diecézny biskup udelil dišpenz od účasti  na sv. omši v nedele a v prikázaný sviatok.

Ohlášky: V sobotu o 13:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole: Tomáš Križan a Nikola Billová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste spoločným životom.

Predaj požehnaného medu na sv. Ambróza: Dnes od 14:00 do 15:00 pred kostolom alebo si pozrite na našej farskej webovej stránke ADVENTNÝ  MED, kde si ho objednáte a včelár, náš farník Ing. Maroš Šabík,  vám ho privezie domov.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola.  Vopred PBZ za vaše milodary a obety.