27.1.2020 - 02.02.2020

Liturgický kalendár

Slávime týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

utorok Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirvi
piatok Sv. Jána Bosca, kňaza
nedeľa Nedeľa Obetovania Pána(budeme požehnávať hromničné sviece, tak si ich, prosím, prineste)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu
streda 18:00 + Martin
štvrtok 18:00 k úcte Ducha Svätého (vždy v posledný štvrtok v mesiaci)
piatok 18:00 + Janka (pohrebná sv. omša)
sobota 18:00 Za Veroniku a Miriam
Nedeľa 8:00 Chvála a vďaka Pánu Bohu za 60 r. života s prosbou o ustavičnú ochranu a požehnanie pre celú rodinu
9:30 Poďakovanie za 50 r. sviatostného manželstva a ZBP pre rodinu
11:00 + Viktor

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17:00 budú fatimské modlitby pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou (vždy v prvú sobotu v mesiaci), chceme sa tak spolu s Pannou Máriou prehlbovať v láske a obetovať za spásu hriešnikov.

Zbierka: dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti, za vaše milodary vopred PBZ.