22.1.2023 - 28.01.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
streda Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
štvrtok Sv. Timoteja a Títa, biskupov
sobota Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
nedeľa 4. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jaroslav, Gregor, Ján, Eva a rodičia z oboch strán
Streda 18:00 + Jozef, Anna a rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + Giovanni
piatok 18:00
sobota 18:00 + Miloslav a rodičia z oboch strán
Nedeľa 08:00 + Martin
09:30 Za farníkov
11:00 ZBP pre rodinu

Birmovanci: Na budúcu nedeľu bude o 17:00 na fare birmovanecké stretko.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.1. – 25.1. : Zjednoťme sa v tomto týždni v modlitbách aj na tento  spoločný úmysel.

Ekumenická pobožnosť sa bude konať v našom kostole v stredu po sv. omši o 18:45. Budeme hostiť v našej farnosti bratov a sestry z gréckokatolíckej, pravoslávnej, evanjelickej, luteránskej cirkvi a iných kresťanských spoločenstiev. Budeme sa spoločne modliť a oslavovať Boha. Potom bude v pastoračnom centre malé  agapé, preto prosím naše šikovné žienky z farnosti, aby niečo pripravili.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Žalm 119, 105). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka s názvom Boj proti hladu, za ktorou stoja naše sestry vincentky a je určená hladujúcim a biednym vo svete. V mene sestier vincentiek vopred PBZ za podporu tohto charitatívneho diela.