9.1.2022 - 15.01.2022

Liturgický kalendár

nedeľa 2. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Hanku a Alžbetku
streda 18:00 + Eva
štvrtok 18:00 Na dobrý úmysel
piatok 18:00
sobota 18:00 K úcte Ducha Sv.
Nedeľa 08:00 + Jozef a rodičia
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 Za farníkov

Sv. prijímanie: Dnes od 14:00 do 15:00 budeme v kostole každých 20 min. (teda o 14:00, 14:20, 14:40 a 15:00) rozdávať sv. prijímanie.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Nahlasovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, teda od 1.1. do 31.7.2022: Svoje úmysly môžete nahlasovať po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347 (nájdete ho aj na farskej stránke) v dňoch od utorka do soboty v čase od 19:15 – 20:00.

Snúbenci: Od utorka 4.1. 2022 po sv.omšiach o 18:00 !!! (neprichádzajte nahlasovať sobáše po doobedných sv. omšiach v nedele)  začína zapisovanie sobášov na rok 2022 v sakristii kostola. Prítomnosť oboch  snúbencov je nutná, nakoľko po zapísaní termínov je hneď v kostole hodinové snúbenecké stretnutie.

Poďakovanie: Za  veľký vianočný stromček ďakujeme tento rok našim susedom, rodinke Kubekovej a za malé stromčeky pri farskom betleheme rodine Tonka Ivančíka, za krásnu vianočnú výzdobu rodinám Ujlackým a Procházkovým a za nádhernú kvetinovú výzdobu našim dievčatám kvetinárkam Editke, Ľudke a Jarke. Za pomoc pri organizovaní silvestrovkej sv. omše ďakujeme ing. Vladimírovi Libantovi a jeho kamarátom a všetkým chalanom, ktorí pomáhali s čistením územia, pílením dreva, úpravou okolia… Všetkým PBZ.

Zbierka Boj proti hladu: Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti zbierka, ktorú každoročne organizujú naše sestry vincentky s názvom Boj proti hladu a je určená chudobným z rôznych  krajín sveta, kde pôsobia sestry vincentky. Práve tým je zabezpečená aj adresnosť a efektivita tejto zbierky. Vopred PBZ.