7.3.2021 - 13.03.2021

Liturgický kalendár

nedeľa 4. pôstna nedeľa – Laetare – nedeľa radosti

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Ivana, Ján, Milovoj a rodičia z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre Janku, Mariána a Janku
štvrtok 18:00 Za + príbuzných z oboch strán
piatok 18:00 ZBP a dary D. Sv. pre Ľubicu
sobota 18:00 Poďakovanie a za ZBP pre celú rodinu
Nedeľa 08:00 + Katarína
09:30 Za farníkov
11:00 + Jozef, Mária, Johana

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete stiahnuť na farskej webovej stránke a len pripomínam, že potom je potrebné poslať do schránky alebo mailom na moju adresu prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme. Veľmi by som chcel na farský múr zo Svätourbánskej ulice osadiť plastiku sv. Ríty, ktorej vďačíme za pomoc a požehnanie pri stavbe farskej budovy. Nech by sa aj jej podobizeň stala pre okoloidúcich po Svätourbánskej ulici milým duchovným podnetom na krátku zastávku a modlitbu a nech sa tak  táto veľká svätica stane súčasťou duchovného života mnohých ďalších ľudí…

Zbierka: Dnes je jarná zbierka pre charitu a jej diela. V mene pracovníkov charity a chudobných PBZ. Prosím, pri prevode na farský účet do poznámky uveďte „Charita“.