26.4.2020 - 02.05.2020

Liturgický kalendár

streda Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
piatok Sv. Jozefa, robotníka
sobota Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
nedeľa 4. veľkonočná nedeľa

Prenos sv. omše každú nedeľu o 8:00 zo zoborského kostola:
nitra.zobor.nrb.sk/priamy-prenos/

Modlitba sv. ruženca v rodinách: Sv. otec František pozýva všetkých veriacich, aby v mesiaci máj obnovili vo svojich rodinách spoločnú modlitbu ruženca. Pripomína, že práve v máji sa veriaci majú modlievať túto modlitbu výsostne doma s cieľom posväcovať svoje vzájomné vzťahy. Vytvorte si doma pekný oltárik, vyzdobte sochu Panny Márie a tak sa zjednocujte v modlitbe.

Sledovanie sv. omší: Upriamujem pozornosť na vysielanie sv. omší tiež cez RTVS, TV LUX, TV Nitrička, prípadne cez rádia Lumen, Slovenský rozhlas, Reginu a iné internetové portály.  Pozrite si na našej farskej webovej stránke nitra.zobor.nrb.sk  odporúčania ako sledovať sv. omšu doma cez televíziu a ako duchovne prijímať sv. prijímanie.

Otvorený kostol: Farský kostol bude otvorený každú nedeľu od 14:00 do 16:00 k osobnej poklone a súkromnej modlitbe pri rešpektovaní všeobecných hygienických nariadení. Tiež o 14:00, 15:00 a 16:00 bude možnosť prijať sv. prijímanie v exteriéri kostola všetkým tým, ktorí ste v milosti posväcujúcej. Každodenne je otvorená kaplnka u ružových sestier.