24.10.2021 - 30.10.2021

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
nedeľa 31. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Augusta, Vladimír, Augusta
streda 18:00 + Jozef, Klára a rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 Poďakovanie za 21 r. sviatostného manželstva Emila a Darinky a ZBP do ďalších rokov
piatok 18:00
sobota 18:00 + Andrea
Nedeľa 08:00 + Vincent, Vincencia, Michal, Marián a starí rodičia
09:30 Za farníkov
11:00 + starí rodičia z oboch strán

Spovedanie k Dušičkám: V tomto týždni vás pozývam k sv. spovedi, aby sme boli disponovaní na získanie odpustkov pre našich zomrelých. Spovedám každý deň od 17:00.

Charizmatické modlitby: V stredu 27.10.  o 19:00 bude v našom kostole charizmatický večer chvál a modlitieb, ste srdečne pozvaní.

Rozlúčka so sestrou Faustínou: Sestra Faustína, ctihodná matka predstavená v kláštore u ružových sestier, odchádza po 14 rokoch do Poľska, na nové pôsobisko, a tak sa s ňou rozlúčime ďakovnou sv. omšou v sobotu 30.10. o 6:45 v kláštore u ružových sestier. Po sv.omši bude krátke spoločné agapé v priestoroch kláštora.

Charitatívna zbierka ponožiek a topánok: V spolupráci s Diecéznou charitou vyhlasujeme zbierku ponožiek a pánskych topánok pre chudobných a sociálne odkázaných. Zbierame ponožky detské, dámske aj pánske všetkých veľkostí a pánske topánky na bežné nosenie, nie k obleku. Ako sa zapojiť? Prineste čisté nové alebo zánovné (nederavé) ponožky alebo vyčistené pánske topánky  a vložte ich do pripravenej škatule v zadnej časti kostola. Ponožky a topánky zbierame do konca októbra. Vopred Pán Boh zaplať.

Požehnanie sochy sv. Ríty: Tento pondelok sa nám podarilo osadiť na farský múr plastiku sv. Ríty z Cascie, ktorá je však ešte zahalená, aby sme ju mohli verejne požehnať a odovzdať k verejne úcte. V nedeľu 7.11. o 14:30 sa bude konať obrad požehnania pri farskej bráne. Pomodlime sa ruženec sv. Ríty a požehnáme sochu i medailóny sv. Ríty, ktoré si môžete potom zobrať.

Zbierka: Dnes je zbierka určená na misie. Vopred PBZ všetkým dobrodincom.