29.10.2018 - 04.11.2018

Liturgický kalendár

štvrtok Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok
piatok Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky)
nedeľa 31. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Augusta, Vladimír, Augusta
streda 18:00 + Katarína, Juraj, Štefan
štvrtok 8:00 + Tibor
11:00 Za farníkov
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ladislav, Mária, Štefan
nedeľa 8:00 Za farníkov
9:30 Poďakovanie za 65 r. života Ladislava s prosbou  ZBP.
11:00 + Július

Vo štvrtok na sviatok Všetkých sv. budú sv. omše ako v nedeľu s tým, že nebude detská sv. omša o 9.30. Sv. omša v stredu večer bude vigílna, teda s platnosťou na štvrtok.

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých: byť vyspovedaný, prijať v daný deň sv. prijímanie, modlitba Otče náš, Zdravas, Sláva.

Úkon na získanie odpustkov:

  • Prvý spôsob (od poludnia na sviatok Všetkých sv. a počas piatku): kto nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Verím v Boha a Otče náš, môže získať úplne odpustky pre duše v očistci.
  • Druhý spôsob (od 1.11.do 8.11): Kto nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplne odpustky raz denne pre duše v očistci.

Prvý piatok: spovedáme hodinu pred sv. omšou, v piatok od 17.00 bude vyložená Oltárna sviatosť k poklone, v piatok od rána navštevujeme starých a chorých po domoch. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici.

Birmovanci: Dnes o 17.00 je v kultúrnom dome birmovanecké stretnutie.

Biblický kurz k porozumeniu Sv. Písma: Každý pondelok o 18.30 v kláštore sestier Vincentiek.

Fatimská sobota: v sobotu o 17.00 budú fatimské modlitby pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou.

Farský spevokol hľadá do svojich radov tenor, prosím, dajte o sebe vedieť u členov spevokolu alebo v sakristii.

Sviečka za nenarodené deti: Naša farnosť sa už po 9.krát zapája do kampane Sviečka za nenarodené deti, 2.11. si spomenieme nielen na našich zomrelých, ale aj na malé deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečku si môžete zobrať na stolíku pri dverách a podporiť túto kampaň 1 eurom.

Farská katarínska zábava: farský spevokol opäť organizuje katarínsku zábavu, bude v piatok 23.11. v kultúrnom centre. Bližšie info v ďalších oznamoch.

Zbierka: Na budúcu nedeľu je novembrová zbierka na dostavbu fary a pastoračného centra. Vopred PBZ.