25.10.2020 - 31.10.2020

Liturgický kalendár

streda Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
nedeľa Slávnosť Všetkých Svätých

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Emília s rodinou a rodičia z oboch strán
streda 18:00 Poďakovanie za 20 r. sviatostného manželstva a ZBP pre celú rodinu
štvrtok 18:00 k úcte Ducha Sv.
piatok 18:00
sobota 18:00 ZBP pre Mária a Kvetoslavu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Valéria, Vendelín a Mária
11:00 + Tibor a Margita a celá rodina

Birmovka: Birmovanci, ktorí mi ešte nedoručili svoje prihlášky, môžete mi ich buď vhodiť do poštovej schránky na fare alebo poslať fotografiu, scan prihlášky na môj mail. Ja sa vám ozvem v dohľadnej dobe.

Epidemiologické opatrenia: Až do odvolania zákazu voľného pohybu sa sv. omše nemôžu vysluhovať pre verejnosť. Takisto aj sv. spoveď a sv. prijímanie. Preto vás prosím, aby sme tieto opatrenia rešpektovali a zároveň, aby sme ostali spojení v modlitbe a cez vysielanie sv. omší z nášho kostola. Budeme vysielať všetky sv. omše (v týždni o 18:00 a v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00). Kto má v tieto dni nahlásený úmysel sv. omše a nechce, aby som obetoval sv. omšu za tento úmysel, tak mi, prosím, dajte vedieť, aby som mohol sláviť iné potrebné úmysly.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka určená pre seminár sv. Gorazda v Nitre. V mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.