28.10.2019 - 03.11.2019

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
piatok Slávnosť všetkých svätých, prikázaný sviatok 
sobota Spomienka na všetkých verných zosnulých, (Dušičky)
nedeľa 31. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Tatiana a Peter
streda 18:00 + František, Stanislav a rodičia
štvrtok 18:00 Poďakovanie za zlepšenie zdravotného stavu a prosba o vyliečenie
piatok 8:00 Za farníkov
9:30 Na úmysel
11:00 + Václav, Terézia, Margita a starí rodičia z oboch strán
sobota 18:00 Za duše v očistci
Nedeľa   8:00 Za farníkov
9:30 + Július
11:00 + Ján, Táňa a rodičia z oboch strán

Sv. omša vo štvrtok večer bude vigílna, teda s platnosťou na piatok.

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých:  byť vyspovedaný, prijať v daný deň sv. prijímanie, modlitba Na úmysel sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva).

Úkon na získanie odpustkov: Prvý spôsob (od poludnia na sviatok Všetkých svätých a počas soboty): kto nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Verím v Boha a Otče náš, môže získať úplne odpustky pre duše v očistci.

Druhý spôsob (od 1.11.do 8.11): Kto nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplne odpustky raz  denne pre duše v očistci.

Prvopiatkový týždeň: spovedáme hodinu pred sv. omšou, v piatok sa nespovedá, keďže sv. omše sú ako v nedeľu, vo štvrtok od rána navštevujeme starých a chorých po domoch. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Fatimská sobota: v sobotu o 17.00 budú fatimské modlitby pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou.

Sviečka za nenarodené deti: Aj tento rok sa naša farnosť zapája do kampane Sviečka za nenarodené deti, 2.11. si spomenieme nielen na našich zomrelých, ale aj na malé deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. V roku 2018 bolo v našej krajine rukami lekárov zabitých 7350 nevinných malých detí pri umelom potrate, to je obrovský hriech, za ktorý musíme odprosovať Boha aj ako národ a podporovať všetky kroky, ktoré vedú k náprave a zmene. Sviečku si môžete zobrať na stolíku pri dverách a zjednotiť sa v modlitbe na tento úmysel práve v sobotu 2.11.

UPC:Každý utorok o 20:00 v priestoroch UPC na Dolnozoborskej ulici prebieha formačný kurz Poznaj Krista pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať našu vieru. Tento utorok príde prednášať Daniel Hevier  na tému Poznaj Kristovho Ducha. Ste pozvaní.

Birmovanci: v sakristii si môžete vyzdvihnúť DVD.

Misijne kalendáre na rok 2020 sú k dispozícii vzadu na stolíku.