31.10.2021 - 06.11.2021

Liturgický kalendár

pondelok Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok
utorok Sviatok Všetkých verných zosnulých (Dušičky)
štvrtok Sv. Karola Boromejského, biskupa
nedeľa 32. cez rok 

Úmysly sv. omší

pondelok 08:00 + Gabriela s manželom
09:30 + Ľudevít
11:00 + Katarína, Juraj a Štefan
utorok 18:00 + Margita, Štefan a celá rodina
streda 18:00 + Timotej a Mária
štvrtok 18:00 + rodičia, Štefan a Mária
piatok 18:00 Za farníkov
sobota 18:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 + Karol a rodičia
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 Za farníkov

V pondelok, keďže je aj štátny sviatok, budú sv. omše ako v nedeľu o 8.00, 9:30 a 11:00. 

Sviečka za nenarodené deti: Naša farnosť sa už po 11.krát zapája do kampane Sviečka za nenarodené deti, 2.11. si spomenieme nielen na našich zomrelých, ale aj na malé deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečku i letáčik s modlitbou si môžete zobrať na stolíku pri dverách a podporiť túto kampaň 1 eurom/plastová sviečka a 5eur/sklená sviečka.

Odpustky pre duše v očistci: Nezabudnime v týchto dňoch pamätať aj na našich zosnulých, ktorým môžeme v týchto dňoch vymodliť mnohé dobrodenia, apoštolská penitenciária opäť rozšírila získať odpustky ako tomu bolo minulý rok, podmienky si pozrite na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Požehnanie sochy sv. Ríty: Minulý pondelok sa nám podarilo osadiť na farský múr plastiku sv. Ríty z Cascie, ktorá je však ešte zahalená, aby sme ju mohli verejne požehnať a odovzdať k verejne úcte. V nedeľu 7.11. o 14:30 sa bude konať obrad požehnania pri farskej bráne. Pomodlime sa ruženec sv. Ríty a požehnáme sochu i medailóny sv. Ríty, ktoré si môžete potom zobrať.

V rámci zhoršujúcej sa pandemickej situácie chceme upriamiť pozornosť nás všetkých na dodržiavanie základných hygienických opatrení, aby sme chránili tak seba, ale hlavne aj tých druhých. Pri sv. prijímaní odporúčam sv. prijímanie na ruku, prichádzajte na sv. prijímanie ako prví a potom tí, ktorí prijímate do úst.