5.11.2018 - 11.11.2018

Liturgický kalendár

piatok Sviatok Posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme
Sobota Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
nedeľa 32. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Elizabet a Ivan
streda 18:00 + František, Stanislav a rodičia
štvrtok   18:00 + Jozef
piatok 18:00
sobota   18:00 + Štefan, Mária, Alexander a deti
nedeľa 8:00 + Mária a Valéria
9:30 Za farníkov
11:00 + Bartolomej (Urbanec), 100. výročie

Krst: V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: V piatok o 16.00 chcú prijať sviatosť manželstva: Dominik Lednický a Barbora Studená. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste manželským životom.

Birmovanci: Na budúcu nedeľu o 17.00 je v kultúrnom dome birmovanecké stretnutie.

Biblický kurz k porozumeniu Sv. Písma: Každý pondelok o 18.30 v kláštore sestier Vincentiek.

Farský spevokol hľadá do svojich radov tenor, prosím, dajte o sebe vedieť u členov spevokolu alebo v sakristii.

Farská katarínska zábava: farský spevokol opäť organizuje katarínsku zábavu, bude v piatok 23.11. v kultúrnom centre. Bližšie info v ďalších oznamoch.

Program v Univerzitnom pastoračnom centre: Ste pozvaní na pravidelné utorky a stredy na aktivity, ktoré organizuje otec rektor UPC vdp. Ľubomír Hlad. Tento utorok v UPC na Dolnozoborskej ulici o 20.00 to bude beseda s vdp. Milanom Bubákom SVD, zakladateľom prvého UPC v Bratislave v Mlynskej doline.. V stredu o 18.30 vo františkánskom kostole pod hradom sv. omša s vdp. Róbertom Horkom na tému: Modlitba podľa sv. Augustína.

Dišputy pod hradom: Kňazský seminár s pánom vicerektorom Miroslavom Šidlom organizuje sériu besied na tému Kresťan a spoločnosť. Tento pondelok 5.11. o 17.00 v priestoroch seminára na Pribinovom námestí to bude beseda s Dr. Ivanom Šulíkom, morálnym teológom a riaditeľom SSV a bude hovoriť aj o angažovanosti kresťanov vo verejnom aj politickom živote. Ste pozvaní.

Zbierka: Dnes je novembrová zbierka na dostavbu fary a pastoračného centra. PBZ. V októbri vyniesla zbierka vo farskom kostole 912 eur a na Šindolke 151 eur.