4.11.2019 - 10.11.2019

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Karola Borromejského, biskupa
sobota Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok
nedeľa 32. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Vincent, Róbert a rodičia František a Mária a ostatní zomrelí
streda 18:00 + Jozef a rodičia
štvrtok 18:00 + Mária a Štefan
piatok 18:00 + Anna
sobota 18:00 + Ladislav, Štefan, Mária a Július
Nedeľa 8:00 ZBP pre rodinu Hanky a Petra
9:30 + rodičov, starých rodičov a celú rodinu
11:00 + Matúš a Dáška

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých v dušičkovej oktáve:  byť vyspovedaný, prijať v daný deň sv. prijímanie, modlitba Na úmysel sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). Kto od 1.11.do 8.11.  nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplne odpustky (t.j. vyprosiť nebo) raz  denne pre duše v očistci.

Rekolekcie: vo štvrtok vo farnosti Nitra – Horné mesto bude novembrová kňazská rekolekcia, o 9:00 začíname adoráciou a o 9:30 pokračujeme sv. omšou v kostole u františkánov. Ste srdečne pozvaní medzi  nás.

Modlitby slobodných: V Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre bývajú každú nedeľu o 18:00 stretnutia slobodných žien a mužov bez vekového obmedzenia za účelom modlitby za svojich budúcich manželov a manželky.  Ste srdečne vítaní!

Katarínska zábava: Farský spevokol organizuje aj tento rok farskú katarínsku zábavu, ktorá bude v piatok 29.11. v kultúrnom centre. Bližšie informácie u členov spevokolu po sv. omšiach.

UPC:Každý utorok o 20:00 v priestoroch UPC na Dolnozoborskej ulici prebieha formačný kurz Poznaj Krista pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať našu vieru. Tento utorok príde prednášať religionista Róbert Sarka na tému Poznaj Kristovu duchovnú cestu. Ste pozvaní