7.11.2021 - 13.11.2021

Liturgický kalendár

utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
streda Sv. Leva Veľkého, pápeža
štvrtok Sv. Martina z Tours, biskupa
piatok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
nedeľa 33. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Anna, Vendelín a rodičia z oboch strán
streda 18:00 + Valéria a rodičia
štvrtok 18:00 Za dar viery, dar obrátenia pre syna Jána
piatok 18:00 + Alžbeta (pohrebná)
sobota 18:00 Za zosnulých z rodiny z oboch strán
Nedeľa 08:00 + Elizabet a Ivan
09:30 Za farníkov
11:00 + Ján, Mária, Július a Etela

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Odpustky pre duše v očistci: Nezabudnime v týchto dňoch pamätať aj na našich zosnulých, ktorým môžeme v týchto dňoch vymodliť mnohé dobrodenia, apoštolská penitenciária opäť rozšírila získať odpustky ako tomu bolo minulý rok, podmienky si pozrite na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Požehnanie sochy sv. Ríty: Dnes o 14:30 sa bude konať obrad požehnania sochy sv. Ríty z Cascie pri farskej bráne. Pomodlime sa spoločne ruženec sv. Ríty a požehnáme sochu i medailóny. Je patrónkou neriešiteľných situácií a keďže jej socha je umiestnená na križovatke ulíc Svätourbanská a Morušová a nie v kostolnom priestore, nech je aj takýmto spôsobom blízka všetkým, ktorí ju budú potrebovať. Náklady na realizáciu boli takmer 7 000 eur. Srdečne vás pozývame.

V rámci zhoršujúcej sa pandemickej situácie chceme upriamiť pozornosť nás všetkých na dodržiavanie základných hygienických opatrení, aby sme chránili tak seba, ale hlavne aj tých druhých. Pri sv. prijímaní odporúčam sv. prijímanie na ruku, prichádzajte na sv. prijímanie ako prví a potom tí, ktorí prijímate do úst. Tiež veľmi prosím o pokoj, láskavosť a vzájomnú toleranciu každého jedného z nás, aby sme neprepadali hnevu, pohŕdaniu, nevraživosti, ale pestovali si vyššie spomenuté postoje. 

Spevák na pohreby: Hľadáme speváka/čku na odspievanie pohrebných obradov, ktoré sa konajú na cintorínoch. Po smrti pána organistu Milan Ševčíka sa všetky farnosti v našom meste nachádzajú v nepríjemnej situácii, nakoľko nemáme za neho náhradu. Pohrebné obrady sú potom veľmi skromné, mnohokrát úplne tiché. Ak by v sebe niekto cítil povolanie na takúto službu, prosím, dajte o sebe vedieť.

Zbierka: Máme nový mesiac a tak na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Vopred PBZ za vaše milodary a obety. Veľmi chcem poďakovať všetkým vám, ktorí nie ste z našej farnosti, no vďaka sledovaniu sv.omší cez internet, ste s nami spojení a posielate nám na farský účet váš milodar. Veľká vďaka, nech vás Pán za to odmení.