8.11.2020 - 14.11.2020

Liturgický kalendár

pondelok Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme
utorok Sv. Leva Veľkého, pápeža
streda Sv. Martina z Tours, biskup
štvrtok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
nedeľa 33. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Augusta, Vladimír a Augusta
streda 18:00 + Valéria a rodičia
štvrtok 18:00 + Mária, Jozef, Miroslav a rodičia
piatok 18:00
sobota 18:00 + rodina Bacherová
Nedeľa 08:00 Za farnosť
09:30 ZBP pre celú rodinu
11:00 Poďakovanie za 40 r. sviatostného manželstva Ivana a Jarky a ZBP pre celú rodinu

Birmovka: Dnes večer o 18:00 druhé birmovanecké vysielanie na našej farskej webovej stránke (ikona Živé vysielanie alebo Live).

Epidemiologické opatrenia: Na základe súčasných informácii až do odvolania zákazu voľného pohybu sa sv. omše nemôžu vysluhovať pre verejnosť. Takisto aj sv. spoveď a sv. prijímanie. Preto vás prosím, aby sme tieto opatrenia rešpektovali a zároveň, aby sme ostali spojení v modlitbe a cez vysielanie sv. omší z nášho kostola. Budeme vysielať všetky sv. omše (v týždni o 18:00 a v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00). Kto má v tieto dni nahlásený úmysel sv. omše a nechce, aby som obetoval sv. omšu za tento úmysel, tak mi, prosím, dajte vedieť, aby som mohol sláviť iné potrebné úmysly.

Odpustky: Odpustky pre duše v očistci, ktoré boli viazané na tieto dni okolo sviatku Všetkých svätých a Dušičiek, sa dajú získať počas celého mesiaca november. Prosím, podmienky a okolnosti si nájdite na farskej stránke alebo na stránke tkkbs.sk

Pôst za odvrátenie epidémie: Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Pomoc počas pandémie: Dnešná situácia zasiahla najmä ľudí, ktorí žili už aj tak v zlej finančnej situácii. Hľadáme ľudí v našej farnosti ale i mimo nej, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc (nemáte na lieky, kúrenie, oblečenie, spotrebič, jedlo…). Napíšte mi na môj mail alebo mi zavolajte, nájdeme spôsob, ako vám pomôcť.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.