11.11.2019 - 17.11.2019

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Martina z Tours, biskupa
utorok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
nedeľa 33. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Teofil, Anna a starí rodičia
streda 18:00 + František a Ružena a starí rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + Ján, Pavel a rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 18:00 + Štefan, Mária a deti
Nedeľa 8:00 + Žofia, Tomáš, Anna a Ján
9:30 + Elizabet a Ivan a rodiny z oboch strán
11:00 Za farníkov

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok 15.11. o 11:00 Marek Kočkovský a Zuzana Scarlet Kováčová. Pomodlime sa aj za týchto mladých  ľudí, aby im Pán pomáhal v živote.

Katarínska zábava: Farský spevokol organizuje aj tento rok farskú katarínsku zábavu, ktorá bude v piatok 29.11. v kultúrnom centre. Bližšie informácie u členov spevokolu po sv. omšiach.

UPC: Každý utorok o 20:00 v priestoroch UPC na Dolnozoborskej ulici prebieha formačný kurz Poznaj Krista pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať našu vieru. Tento utorok príde prednášať kňaz Marián Kuffa na tému Poznaj Kristovho Otca. Ste pozvaní.

Ocenenie: Informujeme , že zoborský opát Mons. Ladislav Belás si vo štvrtok prevezme najvyššie ocenenie Nitrianského samosprávneho kraja. Gratulujeme.

Duchovná obnova pre rozvedených: Misionári saletíni oznamujú, že v tohtoročnom adventom období sa uskutoční Duchovná obnova: „rozVEDENÍ k BOHU I.“, ktorá je určená pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia po rozvode s témou „Prijatie svojej situácie a odpustenie“. Táto obnova býva raz do roka. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch 13.-15. decembra 2019 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na duchovnú obnovu je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova (https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove ).

Katrande: Ste slobodní a vo viere hľadáte životného partnera? Príďte sa zoznámiť na zoznamovací večer – speed dating katRande, ktorý sa uskutoční 26.novembra 2019 o 18 hod. v Misijnom dome Matky Božej SVD, Kalvária 3, v Nitre. V príjemnom prostredí sa môžete zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy túžia vstúpiť do sviatostného manželstva. Viac informácií nájdete na plagátoch na nástenke.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary PBZ a požehnaj vás.