14.11.2021 - 20.11.2021

Liturgický kalendár

streda Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma
nedeľa Krista Kráľa – odpustky, modlitba zasvätenia Srdce Ježišovmu

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Rudolf
streda 18:00 + Igor, Milan a rodičia
štvrtok 18:00 + Štefan, Helena a starí rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Ľudovít (pohrebná)
sobota 18:00 + Tomáš a Emília
Nedeľa 08:00 + Ján, Anna, Tomáš a Žofia
09:30 Za farníkov
11:00 + kňaz Peter a + kostolníčky Magda, Olinka a Katarína

Komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci: Mnohí viete, že v tejto komunite sa uzdravujú chlapci a mladí muži (momentálne ich je tam 26), ktorí nezvládli život a prepadli závislostiam (alkohol, drogy, hazard…). K uzdraveniu dochádza skrze spoločný život v komunite, ktorá je postavená na  3 princípoch: modlitba, práca a priateľstvo. Ak by ste mali navyše jesenné, zimné oblečenie pre mladých mužov, ktorí sa uzdravujú v tejto komunite a chceli by ste ho darovať týmto chlapcom, môžete ho prinášať do kostola, v zadnej časti je pripravená krabica. Rovnako tak kozmetiku a trvanlivé potraviny.  Žijú len z Božej prozreteľnosti, to zn., že len z Boha a z jeho dobroty, ktorú prebúdza v ľuďoch…

Ohlášky: V sobotu o 14:00 príjmu v našom kostole sviatosť manželstva Jozef Šabo a Dominika Priekopová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Zbierka: Máme nový mesiac a tak dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Vopred PBZ za vaše milodary a obety.