20.11.2023 - 26.11.2023

Liturgický kalendár

utorok Obetovanie Panny Márie
streda Sv. Cecílie, panny a mučenice
piatok Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
budúca nedeľa 34. nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za Božie milosrdenstvo a prosba o potrebné milosti pre celú rodinu
streda 18:00 + František, Mária a celá nebohá rodina
štvrtok 18:00 + Vlastislav
piatok 18:00
sobota 18:00 + Karol a Magdaléna
Nedeľa 08:00 + Alojz
09:30 + Vladimír, Anton a rodičia z oboch strán
11:00 Za Božie vedenie a dary D.Sv. pre deti

Biblické stretnutia: Každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke. Pozývame.

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši okolo 18:45 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní.

Diecézne stretnutie mládeže: Mladých chlapcov i dievčatá pozývame túto sobotu  25.11.2023 od 9,00 do 16,00 do priestorov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, kde sa bude konať stretnutie mládeže za účasti diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného biskupa Mons. Petra Beňa.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Pán, náš Boh,  je jediný Pán!  Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“ (Deuteronómium 6, 4-5)
Pri dverách si  zoberte kartičku s citátom.

Tombola: Prosíme o tombolu na farský ples. Kto by chcel venovať tombolu, prosím, ohláste sa v sakristii alebo u členov farského spevokolu. Vopred ďakujeme.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude v našom kostole jesenná zbierka pre katolícku charitu. V mene všetkých biednych ako aj pracovníkov charity za vaše milodary vopred PBZ.

Pomoc pre detský domov Bančiny na Ukrajine počas tohto týždňa: Na ukrajinsko-rumunskom pohraničí, v katastri dediny Molnica, v okrese Černina, je detský domov, ktorý spravuje cirkev, nachádza sa tam momentálne cca 300 detí vo veku 2-21 rokov, z toho približne 90 je trvale postihnutých. V tomto zimnom čase by potrebovali hlavne chlapčenské aj dievčenské spodné prádlo, ponožky, legíny, spodky, punčochy, rukavice, čapice, ďalej drogériu, písacie potreby všetkého druhu a základné lieky (paracetamol, brufen, aspirín, vitamíny, lieky na bakteriálne a vírusové ochorenia…). Taktiež rôzne sladkosti, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť. Prosím, nenoste veci staré, ktorých sa chcete zbaviť, môžu byť samozrejme aj použité, ale také, ktorými chceme urobiť radosť. Tieto veci môžete prinášať do kostola do budúcej nedele alebo do fary. V týždni po 27.11. už odíde dodávka do tohto domova.