13.11.2022 - 19.11.2022

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
nedeľa 34. nedeľa – slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Apolónia, Štefan, Margita, Ladislav, Jozef
streda 18:00 + Helena a Ladislav
štvrtok 18:00 + Mária Magdaléna (pohrebná)
piatok 18:00 ZBP pre rodinu
sobota 18:00 + Karol a Magdaléna
Nedeľa 08:00 + Karol a rodičia
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 + Matúš a Dáška

Na sviatok Krista Kráľa možno pri verejnom recitovaní modlitby zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu získať pre seba úplne odpustky.

Charizmatické modlitby: V utorok po sv.omši o 18:45 ste pozvaní na charizmatický modlitbový večer.

Birmovanci: Na budúcu nedeľu o 17:00 bude na fare 1. birmovanecké stretnutie.

V tomto týždni od 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. V našom meste ste veľmi srdečne pozvaní v pondelok o 18:00 do kostola k piaristom. Čaká vás tam zaujímavý program, medzi iným diskusia s pomocným biskupom Petrom Beňom, adorácia a iné.  Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez.  Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

Slávnosť Krista Kráľa v katedrále: Po sv. omši o 9:00, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák, bude vyložená Sviatosť Oltárna až do 17:00, kedy bude slávnostné požehnanie. O 16:30 modlitba sv. ruženca a o 17:00 vešpery. Ste srdečne pozvaní.

Katarínska zábava: Lístky na katarínsku zábavu sú už vypredané. No pekne prosíme o podporu tohto podujatia formou tomboly. Vopred ďakujeme.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ všetkým našim dobrodincom.