15.11.2020 - 21.11.2020

Liturgický kalendár

utorok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
piatok Výročie posviacky nitrianskej katedrály sv. Emeráma
sobota Obetovanie Panny Márie
nedeľa 34. cez rok – slávnosť Krista Kráľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Elizabet a Ivan
streda 18:00 + Alžbeta a Vojtech
štvrtok 18:00 + Apolónia, Štefan, Margaréta a Ladislav
piatok 18:00
sobota 18:00 + Karol a Magdaléna
Nedeľa 08:00 + František , Stanislav a rodičia
09:30 Za farníkov
11:00 + Dezider a Katarína

Birmovka: Dnes večer o 18:00 tretie birmovanecké vysielanie na našej farskej webovej stránke (ikona Živé vysielanie alebo Live).

Krst: v sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Epidemiologické opatrenia: Na základe súčasných informácii od pondelka sa môže zúčastniť v kostole na sv. omši a iných liturgických úkonoch 75 ľudí (t.j. 50% kapacity kostola).  V týždni je to úplne dostačujúce. V nedele po odrátaní 75 ľudí musia ostatní ostať buď vonku alebo ešte 15 ľudí vieme pozvať do pastoračného centra (t.j. 50% kapacity). Naďalej budeme vysielať všetky sv. omše tak v týždni ako aj v nedele.

Dnes od 15:00 do 16:00 každú štvrťhodinu rozdávame sv. prijímanie.

Pôst za odvrátenie epidémie: Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Pomoc počas pandémie: Dnešná situácia zasiahla najmä ľudí, ktorí žili už aj tak v zlej finančnej situácii. Hľadáme ľudí v našej farnosti ale i mimo nej, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc (nemáte na lieky, kúrenie, oblečenie, spotrebič, jedlo…). Napíšte mi na môj mail alebo mi zavolajte, nájdeme spôsob, ako vám pomôcť.

Zbierka: dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Prosím, použite bankový prevod alebo iný vhodný spôsob, ako podporiť našu farnosť. Viete, že od jarnej prvej vlny pandémie sú naše kostoly čiastočne uzavreté pre veriacich a to sa radikálne premietlo aj do zníženia príjmov. Kostol ani farská budova doteraz nemali žiadne bezpečnostné zabezpečenie, no po incidente krádeže vo farskej budove z posledných dní musíme oba objekty zabezpečiť. Vopred PBZ.