20.11.2022 - 26.11.2022

Liturgický kalendár

pondelok Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
utorok Sv. Cecílie, panny a mučenice
štvrtok Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
nedeľa 1. Adventná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Veronika
streda 18:00 + rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00
piatok 18:00 + Dezider, Katarína (pani kostolníčka), Ján, Mária a Rudolf
sobota 18:00 + Emília, Rudolf, Mária a Valéria
Nedeľa 08:00 + Alojz a rodičia
09:30 Za farníkov
11:00 ZBP pre Milana

Na sviatok Krista Kráľa možno pri verejnom recitovaní modlitby zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu získať pre seba úplne odpustky.

Birmovanci: Dnes o 17:00 bude na fare 1. birmovanecké stretnutie.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Požehnávanie adventných vencov: v sobotu na večernej a na všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať vaše adventné vence, ktoré si pred sv. omšou poukladajte pred obetný stôl. Adventný veniec nie je len dekorácia ale je to symbol duchovnej prípravy na vianočné sviatky a preto dokáže zohrať významnú úlohu v našom duchovnom živote, tak jednotlivcov ako aj celých rodín.

Nahlasovanie starých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi: Počas nasledujúcich 2 týždňov (do 4.12) nám, prosím,  nahlasujte vašich nevládnych, aby sme ich mohli navštíviť, povzbudiť a vyslúžiť sviatosti. Môžete tak urobiť po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

Taška sv. Vincenta: Milí priatelia a dobrodinci, v čase adventu Vás pozývame zapojiť sa do zbierky potravín „Taška sv. Vincenta“. Vďaka vašim darom budú mať rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny štedrejšie Vianoce. Ak sa chcete aj vy do tohto podujatia zapojiť, môžete si u sestier vincentiek na Šindolke vyzdvihnúť tašku (alebo ju môžete nahradiť igelitkou alebo svojou taškou)  a následne priniesť svoj potravinový dar. Vaše dary potom budú odovzdané tým, o ktorých vieme, že ich potrebujú. Vďačné sestry vincentky.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka pre charitu. Vopred PBZ.