21.11.2021 - 27.11.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Cecílie, panny a mučenice
streda Sv. Ondreja Dung Laka a spoločníkov, mučeníkov
nedeľa 1. Adventná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Eduard a Katarína
streda 18:00 + Emília a Rudolf
štvrtok 18:00 + Štefan a Anna
piatok 18:00 + Imrich (pohrebná)
sobota 18:00 + Jozef
Nedeľa 08:00 + Apolónia, Štefan, Margaréta a Ladislav
09:30 Za farníkov
11:00 ZBP pre Milana a Dary Ducha Sv.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Požehnávanie adventných vencov: v sobotu na večernej a na všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať vaše adventné vence, ktoré si pred sv. omšou poukladajte pred obetný stôl.

Pandemické opatrenia: Od pondelka sa sprísňujú pandemické opatrenia v našom okrese. Pri doterajšom režime „OTP“ by mohlo byť na sv. omši len 6 ľudí a tak prechádzame na režim „Očkovaní a Po prekonaní“, kde môže byť 100 ľudí. Pri vstupe nebudeme vyžadovať covid pas alebo podobný dôkazný dokument, sme dospelí, rozumní, veriaci ľudia a zodpovednosť je pre nás záväzok vyplývajúci zo svedomia.

V tomto duchu nás tiež povzbudzujú naši otcovia biskupi, aby sme sa dali zaočkovať, ak je to len trochu možné, a tento medicínsky úkon vnímali ako „skutok lásky k sebe a k blížnemu, ktorého chceme aj takto ochrániť“.

Dišpenz od nedeľnej sv. omše: Tí z vás, ktorým pandemické opatrenia neumožňujú sa zúčastňovať sv. omší, ste od nej dišpenzovaní z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti.

Nahlasovanie starých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi: Počas nasledujúcich 2 týždňov (do 5.12) nám, prosím,  nahlasujte vašich nevládnych, aby sme ich mohli navštíviť, povzbudiť a vyslúžiť sviatosti. Môžete tak urobiť po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. V mene chudobných a pracovníkov charity vopred PBZ za vaše milodary a obety.