22.11.2020 - 28.11.2020

Liturgický kalendár

utorok Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov
nedeľa 1. adventná nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + kňaz Peter, kostolníčky Olinka a Katarína
streda 18:00 + Anna a Štefan
štvrtok 18:00 K úcte Ducha Sv.
piatok 18:00
sobota 18:00 + Emília a Rudolf
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Milan
11:00 + František a Mária a rodina z oboch strán

Birmovka: Dnes večer o 18:00 štvrté birmovanecké vysielanie na našej farskej webovej stránke (ikona Živé vysielanie alebo Live).

Epidemiologické opatrenia: Na základe súčasných informácii sa môže zúčastniť v kostole na sv. omši 80 ľudí (t.j. 50% kapacity kostola).  20 ľudí vieme pozvať do pastoračného centra (t.j. 50% kapacity), ktoré bude otvorené počas všetkých nedeľných sv. omší. Naďalej budeme vysielať všetky sv. omše tak v týždni ako aj v nedele. Sv. prijímanie v nedeľu poobede už podávať nebudeme.

Požehnávanie adventných vencov: v sobotu na večernej a na všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať vaše adventné vence, ktoré si pred sv. omšou poukladajte pred obetný stôl.

Adventné aktivity: blíži sa adventné obdobie a tak vás pozývam, aby ste sa naň vopred pripravili. Viera sa žije v prvom rade v srdci človeka, potom v rodine a v kostole. Na našej farskej stránke si stiahnite v ikone ADVENTNÉ AKTIVITY buď večernú modlitbu v rodine pri adventnom venci alebo Jesseho strom, kde sa môžete spolu s deťmi denne ponárať do čítaní a interaktívnym spôsobom nachádzať spojitosti s vaším životom.

Nahlasovanie starých a chorých k vianočnej sv. spovedi: do nedele 6.12. nám nahláste vašich nevládnych k vianočnej sv. spovedi. Najlepšie po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne. Prosím, aby sa nahlasovali naozaj takí, ktorí sú skutočne nevládni, aby títo chorí mohli aspoň občas mať možnosť rozprávať sa s kňazom a prijať sviatosti.

Pôst za odvrátenie epidémie: Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Poďakovanie: Srdečná vďaka dvom rodinám z našej farnosti za ich ochotu zafinancovať zabezpečenie a ochranu tak kostola a farskej budovy. Nech vám vašu štedrosť dobrý Boh, darca všetkých darov, odmení požehnaním.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu a jej diela. V mene chudobných a pracovníkov charity vopred PBZ.